Alla planerade byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsebad med SPA-anläggning i Järvsö
Ett unikt rekreationscenter i hjärtat av Hälsingland. Visionen är att skapa ett naturnära, kulturbärande och fantasieggande besöksmål med hög wow-faktor! Omfattningen oklar men på ritbordet finns hotell, restaurang, upplevelsebad, konferens- och SPA våningar samt skulpturparker, biograf, arkadhall, Loa-Land, gym, interaktiv konst och lugna platser för tankar och rekreation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tandsjö, Los
wpd Onshore Tandsjö AB har tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en vindkraftspark med 9 stycken 210 m höga vindkraftverk vid Tandsjö i västra delen av Ljusdals kommun.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdals kommun
RWE planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Källmyrberget i den norra delen av Ljusdals kommun, Gävleborgs län. RWE undersöker nu möjligheterna till en vindpark med 23 vindsnurror med en totalhöjd på 280 meter.
Nya bostäder i Järvsö
Planer på 18 parhus med ca 36 lägenheter.
Nybyggnad av industrilokal på Bränta, Ljusdal
Avser nybyggnation av 4000 kvm industrilokal på Bränta i Ljusdal.
Om- och tillbyggnad av vård- & omsorgsboende i Ljusdal
Avser om- och tillbyggnad av vård- och omsorgboende Källbacka i Ljusdal.
Nytt bostadsområde i Järvsö
Nytt bostadsområde på tidigare oexploaterad mark. Området är cirka 11,5 hektar.
Ny vindkraftsanläggning Ljusdals kommun
Max 36 verk. Ligger både i Ljusdals kommun och Härjedalens kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på järvsö kyrkby 3:43 i järvsö.
Nybyggnad av bostäder i Järvsö
Möjliggöra för bostadsbebyggelse med avstyckning av ca 20-25 fastigheter i centrala Järvsö med närhet till kommunal service och kommunala förbindelser samt befintlig infrastruktur.
Nybyggnad av hyreshus i Ljusdal
Ljusdalshem planerar nybyggnation av flerbostadshus i centrala köpingen, Ljusdal.
Nybyggnad av bostäder i Järvsö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i anslutning till tidigare planlagt stugområde.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
Tidiga planer finns för en GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.
Nybyggnad av sinkostall i Ljusdal
Avser nybyggnation av sinkostall i Ljusdal.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av centrum i Järvsö
På bästa läge i Järvsö planerar vi ett nytt centrum i Hälsingeanda som smälter in och ger liv till byn. Visionen är att skidåkare och cyklister ska kunna ta sig ner till Centrum, och upp till toppen i sittlift eller en gondolbana. På torget planerar vi dels för att befintliga hyresgäster ska kunna etablera sina verksamheter med restauranger med uteserveringar. Samt att handel, och kultur ska ge liv till torget. Gamla Gulfmacken planeras få ett skyltfönster där vi vill visa fastighetens historia, och vi restaurerar en Gulf Pump i originalskick som monument för fastigheten och dess historia. Planering beräknas ta ca 3 år, och byggstart planeras ske efter det.
Ombyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Ljusdal
Ombyggnad från kontor till bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av klubbhus i Ljusdal
Nybyggnad av klubbstuga.
Takunderhåll på Järvsö kyrka
Avser byte av plåttak på kyrka i Järvsö.
Nya balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Järvsö
Avser nybyggnation av klubbhus i Järvsö.
Tillbyggnad av konferenslokal i Ljusdal
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning till konferenslokal på kåsjö 1:28 i järvsö.
In- och utvändigt underhåll av Färila Kyrka
Avser ut- och invändigt underhåll av kyrka pga sprickbildning i fasaden samt på insidan av väggar i kyrkan.
Nybyggnad av askgravplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för anläggande av askgravplats på prästgården 4:1 i Ljusdal.
Tjärning av klockstapel vid Fågelsjö Kapell
Avser tjärning av klockstapel vid Fågelsjö Kapell i Los.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).