Alla planerade byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsebad med SPA-anläggning i Järvsö
Ett unikt rekreationscenter i hjärtat av Hälsingland. Visionen är att skapa ett naturnära, kulturbärande och fantasieggande besöksmål med hög wow-faktor! Omfattningen oklar men på ritbordet finns hotell, restaurang, upplevelsebad, konferens- och SPA våningar samt skulpturparker, biograf, arkadhall, Loa-Land, gym, interaktiv konst och lugna platser för tankar och rekreation.
Nybyggnad av planskild korsning mellan Smedgatan/Norra Stambanan i Ljusdal
Bomanläggningen rivs och en ny vägport under järnvägen planeras.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdals kommun
Max 34 verk planeras med en maximal höjd på 240 meter.
Nybyggnad av skidlift i Järvsö
Ny 6-stolslift från Leitner Ropeway.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 1, 1620895.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 2, 1654265.
Nybyggnad av bostäder i Sörkämsta, Ljusdal
Plats för 30-tal tomter, säljs styckevis.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Återställning av vattenmiljön mm Gävleborg
Drygt 10 mil längs Ljusnan och Voxnan
Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Renovering skolor i Ljusdals kommun
Ljusdalshem har fått i uppdrag att utreda en ombyggnation och renovering av Färila skola samt en ombyggnation av Järvsö skola för att skapa en skolby med samlad skolgång från förskoleklass till nian.
Leverans av transformator till kraftledning i Ljusdals kommun
1 power transformer to Torpberget, located 60 km west of Ljusdal, Sweden. The transformer will be connected to the 420 kV network on the HV side and 145 kV on the LV side. Size 750 MVA. Delivery time estimated Q2 2021. Call of at least 15 months prior to delivery time.
Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan
Produktion av ersättningsväg (grusväg). Slopning av plankorsning 43344.
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Ny gång- och cykelväg längs väg 83 mellan Rolfhamre-Nore
Ca 2 km lång sträcka från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.
Ombyggnad av bowlinghall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bowlinghall samt utökning av gymlokal på kläppa 24:42 i ljusdal.
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen i Tallåsen
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen.
Ombyggnad och utv underhåll av vattentorn i Färila
Projektet omfattar renovering av fasad samt invändig renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.