Alla planerade byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny elektrisk ledning Njutånger
Njutånger-Mehedeby, ny 440 kV-dubbelledning CT195.
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Enånger-Idenor-Stegskogen
Enånger-Idenor 20 km samt Idenor-Stegskogen 19 km.
Nybyggnad av vindkraftpark i Eyrasaltsbanken
Skyborn Renewables planerar att uppföra en havsbaserad vindkraftspark i Bottenhavet utanför Sveriges territorialgräns, kallad Eystrasalt Offshore. Inom ramen för tillståndsansökan planeras uppemot 256 vindkraftverk med maximal totalhöjd om 370 meter.
Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall
Ca 30 byggrätter finns. 2000 - 10000 kv mark per byggrätt. Visionen är att bygga 1200 bostäder och 1000 arbetsplatser.
Nybyggnation av vindkraftpark i Bjuråker
Holmen Energi AB avser att bygga 22 st nya vindkraftverk på upp till 300 meters höjd på Tigerberget i Bjuråker.
Ny havsbaserad vindkraftpark utanför Hudiksvall
Vindparken planeras bestå av upp till 93 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter.
Ombyggnation inför dragning av Ostkustbanan i Hudiksvall
Med ett dubbelspår längs Ostkustbanan genom centrala Hudiksvall, måste flera gator stängas och nya planskilda korsningar byggas. Det skulle inte bli några fler bomfällningar. Gator måste stängas och dras om. Mellan Hamngatan och Kålhagsgatan byggs spåren in i en betongtunnel, vilket gör att Storgatan måste höjas cirka 60 centimeter och där kan det bli ett gångfartsområde förbi Stadshotellet.
Rivning av hus 2, 3 och 4 vid Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård.
Nybyggnad bostäder i Hudiksvall
Cirka 50 småhustomter, mellan 60 och 80 lägenheter samt någon form av serviceinrättning.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv H
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv G
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostäder på Västra Hamnen Hudiksvall
Visionen är 4 punkthus med 6-7 våningar. Totalt 100 lägenheter.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall, kv F
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus vid Kajkanten, kvarter F, i Hudiksvall.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen, Hudiksvall kv J
Avser nybyggnation av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall.
Nybyggnad av bostadsrätter och ev hotell i Hudiksvall, kv D
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell.
Nybyggnad av hyresrätter på Kattvikskajen, Hudiksvall kv I2
Nischer Properties utvecklar bostäder med en modern tolkning av Hudiksvalls ikoniska hamnmagasin, byggda enligt traditionell svensk byggnadskultur i falurött och svart trä. Byggrätten om 4 200 kvm BTA, som tilldelats av Hudiksvalls kommun, ligger i Kattvikskajen – ett område nära både hav och stad. När de tre flerfamiljshusen står klara kommer de att rymma ca 36 hyresrätter samt ett entréplan med ett aktivt gaturum bestående av lokaler med generösa glaspartier. Husen kommer att byggas med hållbara material och trästomme och blir ett nytt landmärke i Hudiksvall
Tillbyggnad och renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Nytt bostadsområde i Idenor
I Idenor, strax söder om Hudiksvall, kommer ungefär 27 ägarlägenheter i ett eller flera plan att utvecklas. Det naturnära läget med närhet till havet, grönområden, förskola och skola, men även golfbana, paddel-tennis och andra aktiviteter, gör området attraktivt för både aktiva barnfamiljer och medelålders par.
Tillbyggnad av skola, Hus T, Iggesund etapp 2
Avser tillbyggnad av skola (åk 6-9), Hus T.
Nytt verksamhetsområde Hudiksvall
17 000 kvm finns tillgängligt för nybyggnad av industri, kontor, hantverkarlängor med lokaler från 100-300 kv med egen port.
Nybyggnad av hyreshus i Hudiksvall
Hyreshus på parkeringshusets tak. Ett tiotal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Forsa-Trafikplats Hudiksvall Södra
6 km lång sträcka. Komplettering viltstängsel ca 5900 meter, befintlig vägbro över järnvägen sydost om Hedsta görs om till faunaport.
Nybyggnad av trygghetsbostad och flerbostadshus i Forsa, etapp 2
Denna etapp blir större och kommer att innehålla omkring 20-25 lägenheter och hälften av dem blir trygghetsboende.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Fredriksfors-Tunnelberget
19 km lång sträcka. Nytt viltstängsel 7400 meter, faunapassage i Djupdal, förbättring av passage i Fredriksfors.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Avser etablering av 5-7 butiker var av en livsmedelsbutik, ca 9 ha mark.
Nytt verksamhetsområde i Hudiksvall
Ny detaljplan för att möjliggöra nytt verksamhets och industriområde. Avser området vid gamla E4an och nya E4an. I det området ingår Tuna-Björka.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4600 kvm.
Nybyggnad av förskola på Sandvalla, Hudiksvall
Avser nybyggnation av förskola på Sandvalla i Hudiksvall.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planer finns att detaljplanelägga marken för ca 8-16st småhustomter.
Nybyggnad av kontorslokaler på Varvet, Hudiksvall
Avser nybyggnad av kontorslokaler på Varvet i Hudiksvall.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4600 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4000 kvm.
Nybyggnad av industrilokal i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 10.000 kvm.
Ev sanering av mark och nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra två flerbostadshus på åtta våningar inom aktuell fastighet.
Nybyggnad av industri i Iggesund
7518 kvm industritomt.
Ändrad användning av äldreboende i Hudiksvall
Möjliggöra bostäder, trygghetsboende
Nybyggnad av radhus i Hudiksvall
Området omfattar ca 3000 kvm och är beläget precis norr om Östra skolan. Avser att möjliggöra bostäder, radhus eller stadsvillor.
Nybyggnad av kontor på Hudiksvalls sjukhus
Avser nybyggnad av kontor vid Hudiksvalls Sjukhus.
Nybyggnad av gata i Hudiksvall
Avser nybyggnation av väg/gata (550m) i Hudiksvall.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Avser nybyggnation av kontor på Ulvberget i Hudiksvall.
Ombyggnad av skola, Hus C och G, Iggesund etapp 3
Avser invändiga ombyggnationer på Iggesundsskola.
Tillbyggnad av skola i Näsviken
Tillbyggnad av skola
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Renovering av förskola i Hudiksvall
Renovering av förskola
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en- eller flerfamiljshus i 1-2 våningar.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
Mark till försäljning där det gamla vattentornet stått i Forsa. Fastighet: Forsa-Lund 2:30. Adress: Fredriksbergsvägen 8, Sörforsa. Tomtyta: 777 kvm.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Avser nybyggnad av däckförråd för Däckab i Hudiksvall.
Nybyggnad av biogasanläggning i Hudiksvall
Planer finns att bygga en biogasanläggning i Hudiksvall.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering/ombyggnation av skola.
Nybyggnad gc-väg i Hudiksvall
Cykel/gångväg rondellen vid Lidl ut mot Mio
Ombyggnad av fd tingshus i Hudiksvall
Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.
Nybyggnad av rondell, Hudiksvall
Planer finns att bygga en rondell vid Håstaäng i Hudiksvall.
Ombyggnad av växthus i Hudiksvall
Växthuset markplanering.
Tak mellan gallerior i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun har nu beviljat bygglov för ett tak över gågatan mellan galleriorna Guldsmeden och Fyren.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Hudiksvall
Fönsterrenovering på källardelen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).