Alla planerade byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder mm i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i Bollnäs centrum genom påbyggnad av befintliga byggnader inom kvarteret Kringlan 5. Det möjliggörs nybyggnation av ca 80 st bostäder fördelat på lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus. Syftet är att tillskapa bostäder med närhet till god kollektivtrafik och sociala platser i staden samt ge nytt liv och befolka stadskärnan. Utöver det kommer faciliteter som kontor, butiker och service vid Brotorget och stråk runt kvarteret förstärkas. Vretåker 2 Åhlen´s huset.
Förlängning av järnvägsspår längs Norra Stambanan
Förlängning av 750 meter långa spår i Lottefors, Arbrå, Simeå, Karsjö, Lörstrand, Skärstra och Tallåsen.
Nybyggnad av höghus i Bollnäs
Planer på nybyggnad av ett hus som ska harmonera med intilliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av handelshus i Bollnäs
Planer finns för nybyggnation av ett handelshus i Bollnäs.
Nybyggnad av vindkraft i Bollnäs
Vindkraftsprojektören OX2 vill bygga mer vindkraft på Bollnäs finnskog. Nu utreder man möjligheten till 300 meter höga kraftverk i närheten av Gruvberget.
Nybyggnad av vindkraft i Bollnäs
Vindkraftsprojektören OX2 vill bygga mer vindkraft på Bollnäs finnskog. Nu utreder man möjligheterna för 300 meter höga kraftverk i närheten av Gruvberget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Förslag för planer nybyggnad av för högst 7 våningar. Området kommer troligen säljas eller markanvisas när detaljplanen är klar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Bollnäs
Plan finns för att de två husen Kvarnvägen 2 och 4 ska byggas ihop till en ny gigantisk byggnad som ska innehålla 89 nya lägenheter för särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadhus i Bollnäs
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Bollnäs.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumändamål i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge. Området är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset.
Utökning av industriområde i Bollnäs etapp 2
Syftet med detaljplanen är att anpassa planen till rådande markanvändning samt en utökning av industrikvartersmarken för att möjliggöra en framtida utbyggnad av industriområdet.
Ombyggnad av väg 83 genom Lottefors
Detta är etapp 2 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Avesta Krylbo-Storvik-Kilafors
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Nybyggnad av småstugor och fritidslägenheter, Orbaden
Fritidslägenheter i form av bostadsrätter.
Nybyggnad av växthus i Bollnäs
I denna RFI (Request for information) vill Bollnäs Energi undersöka vilka förutsättningar som finns för att ett företag arrenderar marken för att uppföra ett eget växthus eller hyra ett av Bollnäs Energi uppfört växthus på ca 10 000 kvadratmeter.
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Nybyggnad av särskilt boende i Bollnäs
Avser upphandling av förhyrning av särskilt boende för äldre i Bollnäs. Beställaren avser att sälja del av fastigheten Hamre 10:20 till vinnande anbudsgivare för värderat värde.
Tillbyggnad av industrihus i Alfta
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av Padelhall i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av Padelhall.
Renovering av kök på skola i Arbrå
Avser renovering av skolkök.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Upprustning av bostadsområde i Bollnäs
Nya öppna grönytor, mötesplatser, plaskdammar, lekplatser och snygga till fasader och entréer på Gärdet.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Avser nybyggnad av verkstad med entresolplan i Bollnäs.
Tillbyggnad av kylrum vid krematorium i Bollnäs
Planer finns att bygga ut ett kylrum till krematoriet.
Renovering av kök på skola i Kilafors
Avser renovering av skolkök.
Ny gc-tunnel i Bollnäs
Avser nybyggnad av GC-tunnel samt busshållplatser i Bollnäs vid handelsområdet i Häggesta.
Underhåll av bro över bäck vid Västansjö
bro över bäck 1 km S Västansjö.
Nybyggnad av tandläkarmottagning i Bollnäs
Avser nybyggnad av tandläkarmottagning och kontor i Bollnäs.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Bollnäs
Planer finns för installation av laddstolpar.
Byte av hiss i flerbostadshus i Bollnäs
Avser byte av 1 hiss i flerbostadshus.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).