Alla planerade byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av operationshus vid Mora Lasarett
Planer finns för ett nytt operationshus där gamla BUP ligger idag.
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av broar över Österdalälven i Oxberg
Två nya broar för väg- och järnvägstrafik. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Kinetik som tagits fram av arkitektteamet COWI, Dissing+Weitling och Arkitema.
Ny-, om-och tillbyggnad av reningsverk i Mora kommun
Avser nybyggnation och om-och tillbyggnad av Solvikens reningsverk inklusive införande av slamrötning och biogastillverkning. Upphandlas tillsammans med id: 2140106,2140136, 2140139
Nybyggnad av bostäder i Mora
Planer finns för nytt bostadsområde sydväst om centrala Mora. Området är 87 kvm.
Utbyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för utbyggnad av gymnasieskolan på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av bostäder mm. i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen. Ombyggnad av väg finns på projektid: 1158381
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Projektet avser bostäder på Zornskafastigheten. Fastigheterna Morkarlby 21:18 respektive 21:9 utgör tillsammans en utvecklingsbar yta på drygt 5800 m2.
Nybyggnad av radhus i Mora
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Elektrifiering längs Dalabanan sträckan Morastrand-Lomsmyren
Drygt 3 km lång sträcka genom Mora tätort.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av friidrottsanläggning för fotboll, Mora
Rivning, renovering och ombyggnad av ytor för friidrott enligt rambeskrivningen. Total belagd yta som ska renoveras är ca. 7700 m2. Renovering av fotbollsplan (naturgräs) enligt rambeskrivningen för fotbollsplan. ca. 7085 m2 som omsluts av friidrottsanläggningen. Byte av räcke kring friidrottsplatsen.
Stolp- och kontaktledningsbyte sträckan Garsås-Mora
Stolp- och kontaktledningsbyte inklusive förberedelse för AT-system.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Tillbyggnad av verkstad i Mora
Tillbyggnad av verkstad. Avvaktar markförvärv.
Slopning av plankorsningar i Mora
Ny bomanläggning på plankorsning 41177, eventuellt slopning av plankorsning 41178.
Nytt industriområde på Heden i Mora
Område utpekat för verksamheter i en fördjupad översiktsplan. Inget aktuellt eller påbörjat i dagsläget.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).