Alla planerade byggprojekt i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer för ny stadsdel i Sölvesborg. Sölvesborgshem planerar bostäder i fem till sju våningsplan. Detaljplanen är lagakraftvunnen.
Nybyggnad av område med centrumkaraktär i Sölvesborg.
Avser nytt område med centrumkaraktär för kontor med ca 400 arbetsplatser, konferenshotell med 120 rum, bostäder, ca 500 lägenheter, gångbro över järnvägen m m. Utföres i etapper. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Omfattning ännu oklart. Första etappen för lägenheter kan komma igång december 2020, sedan kan det bli ytterligare 3 etapper till. Planen är ca 125 lägenheter i varje etapp 3 av 4 etapp kommer vara 7 våningar, en etapp kommer vara 20 våningar, 60 % kommer vara bostadsrätter, 40 % hyresrätter.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten
Planer finns för nybyggnad av upp till ca 70 vindkraftverk med totalhöjd på upp till 330 meter i Hanöbukten, drygt 5 kilometer öster och sydost om Hanö i Sölvesborgs och Karlshamn kommuners havsområden.
Ombyggnad av väg 15 mellan Pukavik-Olofström
Etapp 1 Olofström-Gränum (6,5 km lång sträcka), etapp 2 Gränum-Pukavik.
Nybyggnad av bostäder i Sölversborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av 80-tals nya bostäder. Gatuutbyggnad: 2234057
Nybyggnad av vindkraftverk i Sölvesborg
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Sanering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Sanering och renovering kommer ske samtidigt av kajen. Renoveringen: 1072743
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 12 stycken marklägenheter med komplementbyggnader.
Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Sanering: 2136837
Ny cirkulationsplats mm vid väg 123/väg 552 i Mjällby
Ny CPL i korsning Lv 123/552, ny vägstreckning av Lv 505, stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/12, passage i plan för gång- och cykel över Lv 123.
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Det kan bli aktuellt med nybyggnad av markanläggning, samt av mindre handelsbodar.
Utbyggnad av gata i Sölversborgs kommun
Planer för utbyggnad av gata, Vitahallslätten. Nybyggnation: 1553789
Invändigt underhåll av idrottshall, Sölvesborg
Upptaget från kommunens investeringsbudget. Ombyggnad av idrottshall - nytt golv.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Projektet avser fortsatt utbyggnad av va-ledning.
Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Planen för ombyggnad av magasinbyggnad/snickarverkstad till affärs, kontorshus och lager samt fasadändring.
Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Sölvesborg
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden.
Utbyggnad av kommunalt VA-nät i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden.
Utbyggnad av kommunalt VA-nät i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden. Upptaget i plan för kommande utbyggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).