Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (1)
Filipstad (7)
Forshaga (2)
Grums (7)
Hagfors (1)
Hammarö (3)
Karlstad (28)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (1)
Sunne (3)
Säffle (3)
Torsby (4)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Charlottenberg
Avser nybyggnad av lager, verkstad samt personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Grums
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för byggnation av industri. Område på 11 000 kvm och kommer att troligen delas till två intressenter. Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av industriradhus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av industriradhus med 20 lokaler på Drevsta industriområde i Kristinehamn. Varje lokal blir ca 6x12 m.
Rivning av industrihus i Hagfors
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industri, Karlstad
Avser rivning av industri. Nybyggnad av padelhall Id: 2102350
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad industribyggnad, Forshaga kvarntorp 2:14.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av industri med kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av kök i Grums
Avser tillbyggnad av kök. inbyggnad befintlig lastkaj, ny byggs samt nytt ventilationsaggregat för ugnskåpa.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av lager i Torsby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad /skärmtak
Nybyggnad av lager i Grums
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybygnad av lager för vinterförvaring av båtar och husvagnar.
Nybyggnad av lager i Filipstad
Avser två lagertält på 1200 kvm vardera.
Tillbyggnad av lager i Hammarö
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kallager i Säffle
Avser nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av virkestork i Sunne
Avser förberedande av mark med gjutning av grund samt pålning . Virkestork kommer att sedan flyttas på platsen. Yta grunden 7 X 100 meter.
Kedjeskrapor till försedimentering i Karlstad
Projektet avser att byta befintliga kedjeskrapor till 6 stycken försedimeneringsbassänger. Upphandlingen omfattar inköp av kedjeskarpor, demontage av befintlig utrustning och montage av ny utrustning.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Torsby
Utvändig änring av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Torsby
Anmälan av byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (förrådspark).
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av två fristående tak.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av 5 miljöstationer molok Silvret 10,6,Revisorn 19,Fryken 2,Fryken 1.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av avfallsgård.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av förråd Vänersvik 6:17,Dimman 1.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kil
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av gemensamhetsförråd till radhusprojekt (landeriet).
Ombyggnad av industrihus i Kil
Anmälan om ändring av ventilation i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Forshaga
Anmälan attefallshus förråd. forshaga öjenäs 1:271, Anmälan inst el ändr av eldstad i enbostadshus. forshaga öjenäs 1:271 Öjenäs 1:271.
Tillbyggnad av skärmtak i Skoghall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Kristinehamn
Bygglov för tillbyggnad av tälthall med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Munkfors
Bygglov nybyggnad av uteklassrum. munkfors forsnäs 39:7.
Nybyggnad av förråd i Sunne
Bygglov nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov nybyggnad komplementbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov nybyggnad sol-vindskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Skoghall
Bygglov Tillbyggnad Skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Rivning och återuppbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Säffle
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av lada samt marklov för bergavtäckning.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådstält.
Tillbyggnad av kallförråd i Torsby
Tillbyggnad med kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Inget besked - hänvisning nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Grums
Nybyggnad av bod 15 kvm.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Grums
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Grums
Nybyggnad av pelletscistern.
Nybyggnad av pumpstation i Grums
Nybyggnad av pumphus för sommarbevattning.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Nybyggnad av pumphus samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av pumpstation i Årjäng
Nybyggnad av pumpstation och vattenkiosk.
Utvändig ändring av lager. Filipstad.
Bygglov Utvändig ändring.
Ombyggnad av förråd Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av verkstad i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Avser tillbyggnad industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser att sätta in en dörr till källare.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.