Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (1)
Filipstad (3)
Forshaga (3)
Grums (2)
Hagfors (5)
Hammarö (4)
Karlstad (20)
Kil (0)
Munkfors (2)
Storfors (2)
Sunne (3)
Säffle (3)
Torsby (7)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Forshaga
Avser tillbyggnad av vattenverk i Forshaga.
Utökning av mark för industriändamål i Grums
Planer finns för utökning av mark för att tillmötesgå en ökning av produktionen.
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för byggnation av industri. Område på 11 000 kvm och kommer att troligen delas till två intressenter. Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av pannrum och verkstad.
Nybyggnad av kallager i Hagfors
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad Grinnemo 1:323,1:185.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sunne
Avser tillbyggnad av bränslefick för skrapmatning till pannrum. Ombyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Exploatering av nytt industriområde i Arvika
Industrimark som ska exploateras. Område på 11 000 kvm .
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad industribyggnad, Forshaga kvarntorp 2:14.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Renovering av fasad och tak på aindustribyggnad.
Rivning av godsmagasin i centrala Karlstad
Avser rivning av godsmagasin i närheten av järnvägsspår.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Tillbyggnad av virkestork i Sunne
Avser förberedande av mark med gjutning av grund samt pålning . Virkestork kommer att sedan flyttas på platsen. Yta grunden 7 X 100 meter.
Nybyggnad av kallförråd i Arvika
Avser ny kallförråds byggnad på Lycke industriområde Arvika.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Inget besked - hänvisning nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Grums
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Årjäng
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Hagfors
Rivning av förråd samt anläggande av parkeringsplats.
Rivning av förråd i Skoghall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Filipstad
Rivningslov rivning.
Nybyggnad av växthus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Torsby
Utvändig ändring, skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för uppsättning av menytavla och väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Charlottenberg
Bygglov tillbyggnad entreer.
Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Skoghall
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av returbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av tälthall för båtar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet industribyggnad.
Ombyggnad förråd. Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Anläggande av materialhanteringsgård i Munkfors
Avser anläggande av materialhanteringsgård för avfall vid kyrkogård, samt staket.
Utvändig ändring av Förråd, Skoghall
Bygglov Utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Tillbyggnad industrilokaler, munkfors munkerud 2:262.
Tillbyggnad av fläktrum i Forshaga
Tillbyggnad av fläktrum på tak.
Tillbyggnad av industrihus i Säffle
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.