Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad (lager).
Om- & tillbyggnad av industri i Oxelösund
Företaget planerar att investera 155 miljoner kronor i en ny svetsfabrik i Oxelösund som framför allt ska göra plåt till flaktillverkare. Den nya verksamheten ska delvis inhysas i en befintlig fastighet, delvis i en planerad utbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistik i Nyköping
Nybyggnad av logistiklokaler, industri och kontor
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
Ledig företagsmark. 26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Nybyggnad av lagerlokaler på Almnäs industriområde i Eskilstuna
Företaget Midaq ska bygga ett ungefär 6 000 kvadratmeter stort lager för förvaring av bohag.
Nybyggnad av vattenverk i Gnesta
Projektleda kommunens projekt avseende nytt vattenverk för Gnesta tätort. Enligt projektmodellen “Projektil”. Projektet omfattar även råvattenledningar och nya distributionsledningar i tätorten. Samt ombesörja samtliga tillståndsprocesser för att få det nya vattenverket på plats.
Nytt verksamhetsområde Gunnarskäl i Eskilstuna
Planer för en utveckling av det nya verksamhetsområdet i Gunnarskäl norr om kombiterminalen. En möjlighet för fler verksamheter att etablera sig och för befintliga företag att utöka sina verksamheter.
Renovering & ombyggnad av stall i Oxelösund
Totalentreprenad restaurering och ombyggnad Stallet, Stjärnholms slott.
Nybyggnad av radhus i Nyköping, etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av 14 radhus i två våningar. Radhusen har 5 rum och kök, 110 kvm. Parkering, miljöhus och lekplats.
Nybyggnad av produktionslokal i Oxelösund
Nybyggnad av produktions- och lagerhall.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av däcklager, lagret som ska bli 11 000 kvadratmeter stort och ha plats för mer än 300 000 däck. Tyrelia.com bygger sitt Sverigelager i korsningen Bolindervägen och Folkestaleden i Källsta. Bara ett stenkast bort ligger Volvo customer center.
Nybyggnad av industrilokaler i Arnö
Tomter för nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Rivning samt nybyggnad av pumpstationer i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av nya pumpstationer och rivning av befintliga pumpstationer. Pumpstationerna ligger på Sjölandsvägen och Strandvägen centralt i Katrineholm.
Tillbyggnad av lagerhall i Eskilstuna
Tilllbyggnad av isolerad lagerhall.
Nybyggnad av biltvätt i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt
Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/affär.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/hallbyggnad.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning del av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för verkstad.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnader för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Anmälan - Nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Anmälan för Komplettering av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Oxelösund
Anmälan för rivning av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för lager.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus med underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två skärmtak på befintlig byggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för två skärmtak.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för industri.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av tältbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring av industribyggnad grenen 8.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Gnesta
Bygglov för installation av solceller.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad kvitten 13.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för uppförande av industribyggnad marielund 1:191.
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för utvändig ändring av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad lergropen 11.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 förrådslängor.
Tillbyggnad av industrihus i Gnesta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av uthus i Trosa
Tillbyggnad av uhus.
Rivning av ekonomibyggnad i Eskilstuna
Rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Gnesta
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Vingåker
Nybyggnad av biltvätt - Gör det själv.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av förråd/uthus.
Ombyggnad av industrihus i Oxelösund
Ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak (godsmottagning).
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus.
Rivning av stall i Eskilstuna
Rivning av stall.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.