Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av indrustibyggnad (lager).
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av logistik i Nyköping
Nybyggnad av logistiklokaler
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Gnesta
Projektleda kommunens projekt avseende nytt vattenverk för Gnesta tätort. Enligt projektmodellen “Projektil”. Projektet omfattar även råvattenledningar och nya distributionsledningar i tätorten. Samt ombesörja samtliga tillståndsprocesser för att få det nya vattenverket på plats.
Nybyggnad av radhus i Nyköping, etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av 14 radhus i två våningar. Radhusen har 5 rum och kök, 110 kvm. Parkering, miljöhus och lekplats.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av däcklager, lagret som ska bli 11 000 kvadratmeter stort och ha plats för mer än 300 000 däck. Tyrelia.com bygger sitt Sverigelager i korsningen Bolindervägen och Folkestaleden i Källsta. Bara ett stenkast bort ligger Volvo customer center.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Befintlig produktionsbyggnad ska byggas ut med ca 2000m2 lager. Lagerbyggnaden ska byggas ihop med befintlig byggnad. Utbyggnaden ska förutom lagerhall ha ankomsthall med dockningshus, avgångshall med dockningshus, tankhall för råvarutankar, brandklassade lagringsrum, personalutrymmen, kontor m.m.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Tillbyggnad av lagerhall i Eskilstuna
Tilllbyggnad av isolerad lagerhall.
Ny - & ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Ny behandlingsanläggning för rejektvatten vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Entreprenaden avser leverans av komplett rejektvattenlösning av nitritation-anammoxtyp i befintlig lokal och bassäng på Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna. Arbetet avser bl.a. anpassning till befintliga volymer för installation/montage av tekniska utrustning samt leverans och driftsättning av ny utrustning.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, kvävgasanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/hallbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Rivning av förråd samt tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av biltvätt i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring av industribyggnad grenen 8.
Ombyggnad av hönshus i Strängnäs
Bygglov för flytt av hönshus prästkragen 16.
Rivning av pumpstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning, pumphus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnader för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (silo).
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation eldsund 7:1.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad kvitten 13.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal sandåsa 2:5.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för uppförande av industribyggnad marielund 1:191.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad lergropen 11.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak för drivmedelsstation.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt aspö-edeby 2:32.
Ombyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för byggnation ändrad användning och nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för industri.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två skärmtak på befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fristående entresolplan på industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad i form av höglager.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Nybyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Gnesta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av uthus i Trosa
Tillbyggnad av uhus.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av byggnad för lager.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av två förråd.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av stall i Eskilstuna
Utvändig ändring av stall samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Gnesta
Ändrad användning för industribyggnad, mindre lokalanpassning.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, ny port sätts in.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av kallförråd i Eskilstuna
Nybyggnad av kallförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.