Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av lagerlokaler på Almnäs industriområde i Eskilstuna
Företaget Midaq ska bygga ett ungefär 6000 kvadratmeter stort lager för förvaring av bohag.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Renovering & ombyggnad av stall i Oxelösund
Avser restaurering och ombyggnad av Stallet, Stjärnholms slott.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Nyköping, etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av 14 radhus i två våningar. Radhusen har 5 rum och kök, 110 kvm. Parkering, miljöhus och lekplats.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Befintlig produktionsbyggnad ska byggas ut med ca 2000m2 lager. Lagerbyggnaden ska byggas ihop med befintlig byggnad. Utbyggnaden ska förutom lagerhall ha ankomsthall med dockningshus, avgångshall med dockningshus, tankhall för råvarutankar, brandklassade lagringsrum, personalutrymmen, kontor m.m.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Nybyggnad av butik, lager & verkstadslokaler i ett plan.
Rivning samt nybyggnad av pumpstationer i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av nya pumpstationer och rivning av befintliga pumpstationer. Pumpstationerna ligger på Sjölandsvägen och Strandvägen centralt i Katrineholm.
Tillbyggnad av lager i Eskilstuna
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny busstvätt samt reningsverk vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig busstvätt ska uppdateras och ny komplett tvättanläggning ska installeras i och i anslutning till befintlig tvätthall.
Installation av solcellsanläggningar på bruksområdet i Hälleforsnäs
Avser solcellsanläggningar på 2 st byggnader på Hälleforsnäs bruksområde.
Nybyggnad av biltvätt i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Bygglov tillbyggnad industribyggnad/affär, skylt, utvändig ändring, ändra marknivå.
Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för industri.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om säsongslov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Nybyggnad av tvätthall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av industrihus i Trosa
Anmälan ändring av bärande konstruktioner, installation av hiss och håltagning i bjälklag.
Rivning av lager i Oxelösund
Anmälan för rivning av lagerhall.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Bygglov tillfällig åtgärd asfaltsverk.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av pumpstation i Oxelösund
Riva och byta ut bef. pumpstation inne på Djurgården.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Gnesta
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning del av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad (entré samt skärmtak).
Tillbyggnad av sophus i Oxelösund
Tillbyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på idrottsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd (förvaring av två dieseltankar).
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bageri i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bageri i affärshus samt installation av eldstad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.