Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (14)
Flen (0)
Gnesta (3)
Nyköping (18)
Oxelösund (11)
Trosa (2)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av indrustibyggnad (lager).
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Entreprenaden avser leverans och uppförande av ramp vid Vik återvinningscentral, Vingåker i modulutförande.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter på: 843039 - Oxelö 7:94, 1511531 - Oxelö 7:95, 1543983 - Oxelö 7:97.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Tillbyggnad av lagerhall i Eskilstuna
Tilllbyggnad av isolerad lagerhall.
Nybyggnad av bunkerstation för metanol, Sjöfartsverket
I samband med att Sjöfartsverket ser över vilka möjligheter det finns att driva flottan på fossilfritt bränsle, så ska Sjöfartsverket inom ramen för ett EU-projekt där man ska pröva Metanol som möjligt bränsle, upphandla en bunkerstation för ändamålet.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter finns på: 843039 - Oxelö 7:94, 1511531 - Oxelö 7:95, 1543983 - Oxelö 7:97.
Ny - & ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Ny behandlingsanläggning för rejektvatten vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Entreprenaden avser leverans av komplett rejektvattenlösning av nitritation-anammoxtyp i befintlig lokal och bassäng på Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna. Arbetet avser bl.a. anpassning till befintliga volymer för installation/montage av tekniska utrustning samt leverans och driftsättning av ny utrustning.
Nybyggnad av biltvätt i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk kemisten 1.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, kvävgasanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Rivning av förråd samt tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av två förråd.
Rivning av pumpstation i Strängnäs
Rivningslov för tryckstegringsstation merlänna 1:7.
Tillbyggnad av industrihus i Gnesta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av stall i Eskilstuna
Utvändig ändring av stall samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (silo).
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal sandåsa 2:5.
Rivning av pumpstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning, pumphus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Ombyggnad av hönshus i Strängnäs
Bygglov för flytt av hönshus prästkragen 16.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation eldsund 7:1.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av byggnad för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak för drivmedelsstation.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt aspö-edeby 2:32.
Ombyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för byggnation ändrad användning och nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för förlängning av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nyybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fristående entresolplan på industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad i form av höglager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, ny port sätts in.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av industrihus i Gnesta
Ändrad användning för industribyggnad, mindre lokalanpassning.
Nybyggnad av kallförråd i Eskilstuna
Nybyggnad av kallförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.