Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 2
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Ombyggnad till särskilt boende i Vännäs
Som en andra etapp efter färdigställande hus D (projekt 1652064) avser Vännäs Fastigheter att bygga om delar på Stamhemmanet 2, S:a Drottninggatan 2. Benämnd hus E. Ombyggnaden berör hela plan 1 samt delar av plan 0.
Tillbyggnad av äldreboende i Vindeln
Utbyggnaden omfattar ytterligare en flygel som skall bereda plats för 22 nya boende.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden avser rivning av befintliga fläktrum fläktar, kanaler, el mm. Installation av nya ventilationsaggregat som installeras i nya fläktrum och anslutas till befintliga kanalsystem.
Ombyggnad till hyreslägenheter i Vilhelmina
Objektet avser ombyggnad av äldreboende till hyreslägenheter på plan 2 samt ombyggnad i entré plan 1.
Byte av lägenhetsaggregat vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för värme och ventilation på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Rivning av flerbostadshus samt tillbyggnad av förråd i Dorotea
Objektet avser rivning flerbostadshus på fastigheterna Örnen 14, Falken 1, Älgen 12, Ulven 11 inkl länk och verkstadsbyggnad samt rivning del av flerbostadshus på fastigheten Korpen 1. Påbyggnad av förråd på kvarvarande del av källare på fastigheten Korpen 1.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Byte av styrsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem i flerbostadshus.
Installation av styr & övervakningssystem i fastigheter i Vännäs
Vännäs Fastigheter avser att införa individuell elmätning (IMD) och ny styr i 8 fastigheter: Stadsrådet 6 Storgatan 5, Sydkorset 8 Umevägen 6 Vännäs, Ingenjören 8 Östra Järnvägsgatan 8A Vännäs, Castor 11 Kungsgatan 12 Vännäs, Pensionären 22 Liljas väg 17 Vännäs, Kruthornet 15 Korpralsgatan 1A-M, Vännäs, Musikanten 7 Stationsvägen 55 Vännäsby samt Stadsrådet 10 Kommendörsgatan 2A-B Vännäs.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på KV Hackan 12, Karet 5, Karet 6, Ripan 5, Uller 2, Lappkastet 6 (2 st) i Umeå.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Utbyte av fyra befintliga ventilationsaggregat till nya FTX-aggregat. Höjning av tak i fläktrum 014 på grund av låg takhöjd. Byte av spiskåpor. OVK-besiktning
Installation av trygghetslarm och boendelås vid äldreboenden i Vännäs
Äldreboenden vid anläggningarna Borgmästargården i Vännäs samt Vännäsby äldrecenter ska uppgraderas med nytt trygghetslarm samt boendelås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad använding från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Rivning av grupphus i Umeå
Rivning av 3-4 enbostadshus och komplementbyggnader Handlaren 23,21,18.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av 15 fritidshus och komplementbyggnader Västerteg 8:29,50:1,13:71,13:55,13:59,13:56,13:61,13:62,13:66,13:81,13:67,13:83,Nydala 1:52.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sorsele
Anmälan om rivning av nedbrunnet bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lycksele
Bygglov ombyggnad lägenhet e 10413.
Ombyggnad av lägenhet i Lycksele
Bygglov ombyggnad till lägenhet e 10186.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet samt tillbyggnad av källarentré.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Ändrad användning till bostäder i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till bostäder.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till boende tom 2026-06-30.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med altaner.
Byte av styrsystem för VVS vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för VVS på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av porttelefon.
Byte av styrsystem för VVS vid äldreboende i Tomtebo, Umeå
Avser byte av styrsystem för VVS på äldreboendet på Tomtebo. Fastighets nr 35041.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.