Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Uppsala län

Enköping (4)
Heby (0)
Håbo (1)
Knivsta (0)
Tierp (4)
Uppsala (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 5
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Rivningslov för affärshus samt fasadändring och ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av förskola till studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av förskola till 24 st studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ombyggnad till 8 st bostäder.
Ombyggnad av lägenheter i Östhammar
Projektet består av ombyggnad av ett kontorshus till 11 st hyreslägenheter i storlekarna 1 – 3 rum och kök. Bostäderna utformas för normalnivå – grundläggande tillgänglighet Befintliga soprum rivs och ersätts med nya komplementbyggnader med plats för cykelförvaring och avfallshantering.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i höghus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på befintliga avsättningar på tak. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, dra kallvattenmatning till aggregat för spoluttag, installera och komplettera fjärrvärme central med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Berör Djäknegatan 1-23 med totalt 288 lägenheter.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från butik/bostad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från industribyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Tierp
Ändring av fritidshus, tillbyggnad förråd.
Byte av hiss i flerbostadshus i Enköping
Anmälan byte av befintlig hiss.
Rivning av enbostadshus i Bålsta
Rivningslov för en byggnad enbostadshus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Uppsala
Tapetsering, nytt fläktaggregat mm
Tillbyggnad av enbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av enbostadshus,inglasat uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus på Gränby 6:7 och Gränby 24:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.