Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
Ombyggnad till studentlägenheter i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av studentkorridorer till studentlägenheter. 96 st korridorsrum skall renoveras och 36 st nya bostäder ska tillskapas från befintliga kök och gemensamhetsutrymmen och befintliga lägenheter som byggs om på plan 3. Objektet är beläget på Alsättersgatan 3 och Rydsvägen 242.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning och ombyggnad av lokaler till lägenheter, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Ruddammen 8.
Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Hus E ska byggas om för gruppbostad enligt LSS, med utökad lägenhetsstorlek för 4 st. boende, en jourlägenhet samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av äldreboende i Valdemarsvik
Ombyggnad för demensboende
Påbyggnad av trapphus med hiss i flerbostadshus i Mjölby
Påbyggnad av 5 st trapphus och installation av 5 st hissar. Flytt av avfallshantering (molok).
Inredning av vindar till lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus - 14 st. samt fasadändring och parkering.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Joensuugatan 2A, 2B, Isafjördursgatan 2A, 2B, Tönsbergsgatan 2A, 2B, Roskildevägen 2A, 2B, Prästbolsgatan 17, Vasavägen 41 samt Hjälmsätersgatan 6B, 6C.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte i 36 lägenheter Appretören 11 & 21
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av av 2 st flerbostadshus med fläktrum samt installation av ftx till alla lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 1
I denna etapp är det Målgränd 1-7. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivning 36 lägenheter med tillhörande uteplatser och förrådsbyggnader på Skattegården 101-106, Linköping efter en omfattande tak-/vindsbrand. Byggnaden är uppförd i tre våningar med ett lägre vindsplan, vindsplanet är bortrivet pga branden
Rivning av villor i Motala
Rivning av 5 st villor Månvägen 26-34 Kremlan1-6
Utökning av camping mm i Valdemarsvik
Utveckling av camping mm
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Ombyggnad av brovaktarbostaden Venneberga, Söderköping
Objektet avser att bygga om befintlig fd brovaktarbostad för modernt åretruntboende. I projektet ingår förutom bostadsbyggnaden även restaurering av trädgård, jordkällare och uthusbyggnader (en lada och en fd bykstuga).
Rivning och ombyggnad av flerbostadshus i Valdemarsvik
Rivning av 2 våningar på 2 hus á 450 kvm, sedan nytt tak. Invändiga arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Ändrad planlösning i flerbostadshus, va, ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt samt ombyggnation av gruppboende till hyresrätter.
Ombyggnad av vind i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad med takkupor och inredning av vind på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vadstena
Bygglov ändrad användning från pensionat till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Finspång
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av brandskydd, ventilation och vatten- och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion/installation av ny hiss, ändring av ventilationssystem samt komplettering av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för inredande av kontor och ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt ändring av va.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus Östra Eneby 3:139,3:138.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av flerbostadshus, vvs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring i brandskydd och ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt inre ändring.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Finspång
Invändigt underhåll av trapphus
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Motion, bastu, solarium, pool
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - del av lokal blir lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus och komplementebyggnad på Kallerstad 1:2 samt rivning av 2 st enbostadshus och komplementbyggnader på Ramshäll 1:2.
Rivning av enbostadshus i Finspång
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Mjölby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt anläggande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Finspång
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av fritidshus med uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Finspång
Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av jaktstuga.
Tillbyggnad av parhus i Linköping
Tillbyggnad av tvåbostadshus - uterum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Finspång
Ändrad användning av hvb-hem till bostadsändamål.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Rivning av spårnära fastighet i Linghem
Rivning av banvaktarstuga/bostadshus, vedbod med hönshus, gästhus samt lekstuga.
Tillbyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/parhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.