Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av seniorboende i Arjeplog
Avser om- och tillbyggnad av seniorboende. Tillbyggnadsyta: 600kvm och ombyggnadsyta: 5000kvm. Avser även byte av yttertak. Beställare= fastighetsägare.
Nybyggnad av äldreboende i Jokkmokk, etapp 3
Avser nybyggnation av äldreboende vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 2 (1567859).
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Befintligt äldreboende ska renoveras och byggas om till ett trygghetsboende.
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk, etapp 4
Renovering av en huskropp vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 3 (1567860). Renovering av 2 ytterligare huskroppar finns på projektid: 1624014 och 1624015.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk, etapp 5
Renovering av en huskropp vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 4 (1567861).
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 2 och 3
Avser restaurering av etapp 2 och etapp 3 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag samt transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 3, 4, 5, 6 och 7. Etapp 2 avser gård 2 och etapp 3 avser gård 3.
Stambyte samt ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus på Storgatan 12 och 14, Piteå.
Trapphusrenovering på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser trapphusrenovering på Hermelinsgatan 80 och 84 i Kiruna.
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Hermelinsgatan 74, 78, 79 samt Laestadiigatan 2 och 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten orion 18.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra ombyggnation från befintlig lösning med lägenhetsaggregat till centralt FTX-system i fastigheterna Hörnvägen 14, 16 och 18. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande ventilation och brandtekniska åtgärder.
Byte av energieffektivisering av FTX-aggregat i fastigheter i Kalix
Fastigheterna som berörs är Kalix 4:58 Centralgatan 8 D-E, Vargen 4 Lejonsgatan 4, Djuptjärn 1:5 Kamomillstigen 11-13 samt Kv Myran Åkervägen 10. Omfattar byte av samt energieffektivisering av FTX-aggregat i lägenheter, kontorslokaler samt äldreboenden.
Dörrbyte på Bolagsområdet i Kiruna
Huvuddel 1 Ytterdörrar Huvuddel 2 Lägenhetsdörrar
Relining av avloppsledningar i Ormen Långe, Svappavaara
Avser relining av vertikala och horisontella avloppsledningar, avlopps grodor WC, kök ,källare, Ormen Långe Svappavaara, Kiruna kommun.
Konvertering till bergvärme på Rönngården i Pajala
Avser konvertering av värmesystem från pellets till bergvärme. Upphandlingen omfattar borrning av energibrunnar, installation av slangsystem i mark fram till undercentral.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Byte av hiss i flerbostadshus.
Rivning av parhus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av klubblokal/föreningslokal på fastigheten rols 8:2, Rivningslov för tvåbostadshus, en del av befintlig byggnad på fastigheten rolfs 8:2 Rolfs 8:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Bygglovsbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov flytt av 3 st huslängor.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Bygglov för inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus pga. brand på fastigheten lantjärv 1:60.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten månsbyn 4:43.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivningslov för rivning enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.