Aktuell nybyggnation av bostäder i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av radhus, i Flemingsberg, omr E
Område mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången).
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 40 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Skogås, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Nybyggnad av enbostadshus i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Granaten 2,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus och marklov Fornlämningen 30,31.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, rivningslov för rivning av befintliga byggnader, marklov för trädfällning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad Vårby Gård 2:3,2:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, del av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad, mur och plank, marklov för trädfällning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.