Aktuell nybyggnation av bostäder i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:140 Munsö-söderby 4:136,4:137,4:140.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:141.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mälby 2:13.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.