Aktuell nybyggnation av bostäder i Jämtlands län

Berg (17)
Bräcke (1)
Krokom (4)
Ragunda (0)
Åre (13)
Östersund (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, lokaler och livsmedelsbutik på Tegelplan i Östersund
Avser utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 42 lägenheter och med upp till 5 våningar, och även med soprum och skidförråd, (Hus 17, 18 och 19) etapp 7.
Nybyggnad av lägenheter m.m. i Vemdalsskalet, etapp 2
I denna etapp gäller det nybyggnad av ca 16 hyreslägenheter i 2 våningar, vissa med etagevåning, ca 100 kvm/lgh. Lägenheterna byggs i en huskropp typ radhuslänga. En restaurang ca 500-600 kvm med plats för ca 100 gaster kommer att byggas ihop med lägenheterna. En källare under både lägenheter och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Bostäder på nuvarande Camp Duved i Duved by. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder, möjlighet till carport/förråd/bullerskydd, säkra mark för befintlig idrottsplats, skapa nytt gång- och cykelstråk, ge utrymme för strandskydd med natur och parkmiljö samt förbättringar av Sockenstugevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser Kvarter F, nybyggnad av ca 48 bostadsrättslägenheter på Storsjö Strand. Avser även en gemensamhetslokal med kök och uthyrningsrum, ett underbyggt parkeringsgarage, separata förråd för sommar-/vinterdäck och ett miljöhus. Närmast strandkanten placeras en enklare sjöbod. Projektet siktar på att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver, bland annat genom sedumtak och solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnad av totalt 36 lägenheter i 9 hus norr om Salomons väg och väster om Åsargatan.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage på Högåsen 1:51 samt på Högåsen 1:38 och Högåsen 1:52.
Nybyggnad av kedjehus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus samt förråd, förråd.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 5 fritidshus Vemdalens Kyrkby 43:510,43:511,43:512,43:513,43:509.
Nybyggnad av bostäder-, och kontor i Östersund
Avser att möjliggöra bostäder, kontor och lokaler vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan i Östersund. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser nybyggnad av 7 st flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Nybyggnad 3 st flerbostadshus (18 lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre
Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Lofsdalen 1:423 , 1:424, 1:425, 1:426, 1:427, 1:428, 1:429, 1:430 och 1:433.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Duved
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse vid Frösö sportstuga.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov nybyggnad 5 fritidshus Klövsjö 5:445,5:446,5:448,5:447,5:444.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 3 fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:104,56:99,56:101.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 enbostadshus på Handöl 1:346, Handöl 1:332, Handöl 1:331, Handöl 1:334 och Handöl 1:330.
Nybyggnad av flerbostadshus i Berg
Avser att möjliggöra för att uppföra flerbostadshus med 4 stycken lägenheter inom fastigheten som ursprungligen bestod av tomtplatser.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser 7 av 8 tomter med villatomter, en tomt med flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 2
Nybyggnad av totalt 8 st stugor med loft. Etapp 1-1420659 Etapp 2-1629991 Etapp 3- 1629992 Etapp 4- 1629993 Etapp 5 -1629994 Etapp 6 -1629995 Etapp 7- 1629996 Etapp 8- 1629997
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Funäsdalen 42:249,42:250,42:248,42:247.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåfamiljshus Klövsjö 6:424,6:425,6:426,6:427,6:428.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov nybyggnad 6 fritidshus Klövsjö 5:451,5:452,5:453,5:454,5:455,5:456.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 8 fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:173,56:166,56:168,56:172,56:174,56:169,56:171,56:167.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus Lofsdalen 1:383,1:380.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av campingstuga i Sveg
Bygglov nybyggnad stugor på camping.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Funäsdalen 90:9,Vemdalens Kyrkby 53:282.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus Klövsjö 1:461,1:462.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus Klövsjö 3:75,3:179.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus tidsbegränsat.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:280,53:279.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Högåsen 1:49 , Högåsen 1:50, Högåsen 1:53 och Högåsen 1:21.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus på Stamgärde 4:144, Stamgärde 4:127 och Stamgärde 4:158.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus, förråd och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.