Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av par- och radhus i Västervik
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Horn 1:619.
Nybyggnad av bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 137 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i hyresrättsform. Byggnaderna varierar i höjd men är alla utformade med ett modernt formspråk.
Nybyggnad av äldreboende i Mörbylånga
Avser nybyggnad av äldreboendet med 48 platser för särskilt boende. Fördelat på fyra avdelningar och ett tillagningskök på fastigheten Björnhovda 25:446 i Mörbylånga.
Nybyggnad av hyresrätter i Oskarshamn
Ombyggnad av skola till 35 lägenheter. Nybyggnation av 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 3 flerbostadshus i 3 plan med totalt 65 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ekerum, Öland
Avser nybyggnation av 59 bostadsrätter i Ekerum på Öland.
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Planer finns för nybyggnad av radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter i hus om två till fyra våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vimmerby
Avser nybyggnad av trygghetsboende i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av radhus i Hultet, Vimmerby, etapp 1
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i första etappen av Brf Stubingränd i Vimmerby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Planer finns för nybyggnation av 32 hyresrätter i 4 huskroppar öster om Bilprovningens anläggning i Borgholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av flerbostadshus, 14 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löttorp, Borgholm
Planer finns för nybyggnad av hyresrätter i centrala Löttorp.
Nybyggnad av radhus i Färjestaden, Mörbylånga
Planer finns för nybyggnad av radhus i Färjestaden, Mörbylånga.
Nybyggnad av hyresrätter i Nybro
Nybyggnad av 35 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Avser nybyggnad av 17 bostadsrätter i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 38 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus. (Modulhus)
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Nybyggnad av villaområde i Vimmerby
30-talet villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av skola/elevhem till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Resedan 11 för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 15 lägenheter samt 4 parhus.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken småhus i enplan/kedjeform och 2plan i parhusform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av 15 bostäder i en etapp. Enplans radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya tomter inom planområdet samt fastighetsreglering för befintliga tomter som angränsar till planområdet.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Halltorp 1:49 nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av bostadsrätter alternativt äganderätter. Planer finns på parhus, kedjehus eller radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus. Hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Borgholm
Ombyggnad av hotell till radhuslägenheter och två parhus plus fasadändring.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Förväntad byggstart är under 2022, det är 12 bostäder i 6 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad flerbostadshus i 2 plan med 8 lägenheter I Högsby.
Nybyggnad av storvillor i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Villatomter. Exploatering pågår på ID 2076821. Flerbostadshus skall byggas på: 2143678, 2143681, 2143682
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 8 enbostadshus Horn 1:620,1:673,1:672,1:654,1:653,1:671,1:674,1:652.
Nybyggnad av parhus i Alsterbro, Nybro
Avser nybyggnation av 2 stycken parhus i Alsterbro i Nybro. Rivningsarbeten på 2133591.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse 8 kedjehus.
Nybyggnad av bostad i Vimmerby
Avser nybyggnad av bostad med 4 lägenheter vid Vimmerby camping.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5 villatomter. Detaljplan finns.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av Studentlägenheter fördelade i fyra huskoppar som byggas om till cirka 16 större lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Nybyggnad av parhus i Nybro
5 parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter. Tomterna kommer gå till den kommunala tomtkön.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 3 enbostadshus Lantmätaren 7,11,9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av träfönster till aluminiumfönster samt igensättning av 2 balkong-/altandörrar på ett hus från 1700 talet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av kontor till 4 st nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Byte av hiss i fastighet i Västervik
Avser byte av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159685 , 2159694, och 2159696 Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Byte av hissar i fastighet i Västervik
Avser byte av hissar i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159685, 2159689 och 2159696. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Byte av hiss i fastighet i Västervik
Avser byte av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159685, 2159689 och 2159694. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Street Art projekt i Oskarshamn
Väggkonstverk av konstnär på ett antal fasader i Oskarshamn.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Rivning av betongplatta efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Man skall bygga om en lägenhet till två lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus. Fasadputsen skall knackas ner och göras om.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring efter brand flerbostadshus. Etenitplattor skall putsas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus - byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Tillbyggnad av sprinklerrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus. Inglasning av en balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av hiss i Västervik
Avser ombyggnad av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159684, 2159685, 2159689, 2159694 och 2159696. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Ombyggnad av hiss i Västervik
Avser ombyggnad av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159685, 2159689, 2159694 och 2159696. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Ombyggnad av hiss i Västervik
Avser ombyggnad av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159689, 2159694 och 2159696. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Rivning och håltagning m.m inför stambyte och renovering i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser rivning i lägenheter samt håltagning och bilning för avlopp i wc/duschar inför stambyte och renovering i befintliga lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).