Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Borgholm
nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt tillhörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugsanläggning, vars storlek ska vara ca 80 kvm BTA (nybyggnad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Rivning av 10-tal byggnader. Däckverkstad, verkstad, förrådsbyggnader med mera. Man har ännu ej fastställt vad som kommer byggas på tomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hultsfred
I Det här projektet skapas 57 lägenheter med modern standard i centrala Hultsfred, 21 lägenheter fler än vad som finns idag. Inom fastighet Solvändan 2 i Hultsfred blir det både om- och tillbyggnader och Hultsfreds kommun kommer när projektet är klart få tillgång till totalt 57 vårdplatser för särskilt-/demensboende med tillhörande gemensamma och administrativa ytor.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Nybyggnad av bostäder i Ekerum, Öland
Avser nybyggnation av 59 bostadsrätter i Ekerum på Öland.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindsdal, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. 1 hus med 28 lägenheter samt 1 hus med 15 lägenheter.
Ramavtal avseende löpande saneringsarbeten, Kalmarhem AB
Ramavtal avseende rivnings- och saneringsarbeten i det löpande underhållet och ombyggnationer för Kalmarhem AB. Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Nybyggnad av radhus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av 33 Svanenmärkta radhuslägenheter i Kalmars nya stadsdel, Snurrom. Fördelat på 7 radhuslängor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och konvertering från vårdcentral till flerbostadshus med 39 lägenheter.
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus och enbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga
Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. Avsikten är att möjliggöra byggnation av parhus, kedjehus, radhus såväl som friliggande enfamiljsbostäder på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3.
Nybyggnad av hyresrätter i Nybro
Nybyggnad av 35 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Nybyggnad av flerbostadshus. 20 lägenheter.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Entreprenaden avser rivning av en befintlig byggnad om ca 2084 m2 BTA samt nybyggnation av flerbostadshus innehållande 21 lägenheter om ca 2545 m2 BTA inklusive källarplan. På ett gemensamt källarplan ska 3 st huskroppar byggas, huskropparna benämns B1, B2 och B3 i handling. B1 i 6 plan innehåller 11 st lägenheter och är ihop byggd med B2 i 4 plan som innehåller 4 st lägenheter. B3 i 3 plan, som är fristående från B1 och B2, innehåller 6 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Nybyggnad av två sammansvetsade hus med totalt 32 lägenheter
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ. 80-talet platser.
Nybyggnad av garage i Borgholm
Avser nybyggnad av garagebyggnad som skall för uppställning av fordon, förvaring. Aktuell markyta är avschaktad och tom.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus. (Modulhus)
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 15 lägenheter samt 4 parhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av skola/elevhem till bostäder.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 8 stycken parhus i två plan. Etapp 3: 2187672
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av tre enbostadshus samt 3 garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Förväntad byggstart är under 2022, det är 12 bostäder i 6 parhus.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av 10 parhus. Husen levereras i mars 23.
Utvändigt underhåll av grupphus i Torsås
Utvändig ändring takbyte på 6 st fastigheter, totalt 12 tak.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Oskarshamn
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Kajan 5. Fastighetsägaren till Kajan 5 har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för att den befintliga byggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också för användningen Centrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av Studentlägenheter fördelade i fyra huskoppar som byggas om till cirka 16 större lägenheter.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Utbyggnad av LSS-boende i Mönsterås
Avser utbyggnad av LSS-boende på Ljungsnäs i Mönsterås. I stället för fyra blir det sex lägenheter.
Nybyggnation av parhus i Högsby
Avser nybyggnad av parhus, med 2 st lägenheter samt förråd, utformat som enplanshus med placering inom Högsby kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av befintliga balkonger).
Nybyggnad av grupphus i Mönsterås
Nybyggnad av 3 enbostadshus med komplementbyggnad Nyemåla 1:40,1:41,1:42.
Nybyggnad av grupphus i Borgholm
Nybyggnad av 4 bostadshus permanentboende och förråd samt installation av eldstad Halltorp 1:92,1:91,1:90,1:89.
Utbyte av låssystem i flerbostadshus, Vimarhem
Vimarhem AB skall låta byta ut låssystemet i Storebro 10 huskroppar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Tillbyggnad av flerbostadshus, under 100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av lokal till tre lägenheter.
Takbyte på en fastighet i Vimmerby kommun
Avser takbyte och omfattar papptak samt lägga plåttak ovanpå befintligt eternittak, utbyte av hängrännor, stuprör. Utbyte papptak på berörda delar. samt målning/byte plåt på en fastighet i Storebro.
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Upphandlingen avser rivning i lägenheter samt håltagning och spårning för avlopp i wc/duschar.
Rivning av enbostadshus i Hultsfred
Rivning av en- och tvåbostadshus. Byggnadsår är ca 1940-talet. Projektet har till syfte att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus. Fasadputsen skall knackas ner och göras om.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hultsfred
Fasadändring på flerbostadshus. Byte av färg på panelen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning samt installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändringen innebär att det ska bli stora väggmålningar på vissa fasader. Detta är en fortsättning på ett kulturprojekt som startade i våras.
Rivning av bostadshus i Alsterbro, Nybro
Rivning av 2 bostadshus.
Gjutning m.m i befintliga lägenheter i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser gjutning av lättviktsbetong och flytspackling inför stambyte och renovering i 6 st befintliga lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus. Rullstolsramp.
Energideklarationer 2022, Västerviks Bostads AB
Avser energideklarationer för ett visst antal fastigheter inom Västerviks kommun, ägda av Västerviks Bostads AB.
Stambyte i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Stamrenovering i flerbostadshus i Gamleby. Rivning finns på id. 2189287
Rivning och håltagning m.m inför stambyte och renovering i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser rivning, håltagning, bilning och sågning inför stambyte och renovering i befintliga lägenheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).