Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villatomter i Borgholm
Avser nybyggnad av 110 byggrätter/villatomter i Borgholm. Exploateringen kan komma ske i etapper med start 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnation av bostäder och lokaler för handel i flervåningshus i 4-6 våning med underjordsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av bostäder i en blandad bebyggelse på tomten där bland annat Friskis och Svettis har sin anläggning i Nybro.
Nybyggnad av bostäder för elöverkänsliga i Västervik
Tidiga planer. Västerviks Bostads AB utreder möjligheten för unika bostäder för elöverkänsliga i kommunen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vimmerby
Avser nybyggnad av trygghetsboende i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnation av tre stycken flerbostadshus längs med Storgatan. husen har tre våningar med tre lägenheter på varje plan. Cykelförråd, och komplementbyggnader med förråd, teknikrum och tvättstuga. Rivning av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Planer finns för nybyggnation av 32 hyresrätter i 4 huskroppar öster om Bilprovningens anläggning i Borgholm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsås
Nybyggnad av trygghetsboende i 3 våningar med cirka 21 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Resedan 11 för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnation av flerbostadshus, med 4.5 våningar.
Nybyggnad av radhus i Saxnäs, Öland
Avser nybyggnad av 30 radhus på västra sidan av Öland, Saxnäs.
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Gammal präsbostad mitt i centrum. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Upprustning av fastigheter i Kalmar
Byte av tak, fasad, fönster och ytterdörrar. Badrum och kök renoveras. Vattenledningar, radiatorer, ventilationssystem och elcentraler byts även ut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Stambyte och renovering av lägenheter i Emmaboda
Avser stambyte och renovering av 20 st lägenheter på Linnégatan 5 och 7 i Emmaboda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västervik
Gruppbostad samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av storvillor i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje.
Ombyggnad av äldreboende i Vimmerby
Ombyggnad av storkök och personaldel.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Objektet avser ett flerfamiljshus, 56 lägenheter och fritids, Samt en byggnad som innefattar garage i källarplan och övervåning som tidigare tjänat som gruppboende. totalt ca 7 200 m2 bruttoarea. Byggnadsår är ca 1950-talet. De utvändiga cykelpergolorna samt lekpark ska även rivas. Projektet har till syfte att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader, park och naturmark.
Nybyggnad av studentlägenheter i Kalmar
Nybyggnad av skolmatsal samt 10 studenbostäder ovanpå. Rivning av befintlig del av byggnad (2 plan).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetslokaler till bostäder på termiten 13 och 18.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av takpapp på samtliga bostadshus. Den nya takpappen är Mataki Noxout, den neutraliserar kväveoxid-partiklar i luften och därmed renar luften. Noxout är belagd med vit skiffer.
Värmekonvetering i en fastighet i Torsås
Avser konvertering av nuvarande system med direktverkande el till central fjärrvärmeanläggning med placering i en separat byggnad för gemensam undercentral och en tillbyggnad för kulvertuppgång vid husfasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning till flerbostadshus 4 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Nybro
Avser projektering och installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Nybro.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utvändigt underhåll på flerbostadshus och arbetet omfattar tilläggsisolera samt putsa om fasader, laga balkonger mm i Vimmerby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Avser rivning av ett flerfamiljshus med tre trappuppgångar i två plan. Byggnaden har huserat en förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Västervik
Handikappanpassning av ca 20 st badrum. Flytt av vägg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredande av vind (bygglovsbefriad åtgärd).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Byte av tak betongtakpannor till plåttak.
Tillbyggnad av trappa på flerbostadshus i Hultsfred
Tillbyggnad av skärmtak och trappa till källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt uppsättning och ändring av skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Västervik
Renovering av ca 60 fönster på ett hus från 1700 talet.
Rivning av flerbostadshus i Torsås
Rivning av flerbostadshus med källare inför nybyggnad av trygghetsboende på id: 2061220

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).