Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 3 flerbostadshus i 3 plan med totalt 65 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gästboende ca 40 stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 45 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom Kalmar
Planer finns för nybyggnad av 36 bostäder i Kv Nyponrosen, Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 44 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte. Cirka 500 fönster på 4 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av särskilt boende i Borgholm
nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt tillhörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugsanläggning, vars storlek ska vara ca 80 kvm BTA (nybyggnad).
Nybyggnad av radhus i Kalmar
På Stammen 2 och Kvarnkullen 2 avser vi att bygga 21st radhus i sex huskroppar. Bostäderna kommer vara 115 - 155 kvm och utföras som 2- eller 2,5-planshus. Vi avser uppföra husen i mörkgrå stående träpanel med grått plåttak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av parhus i Örsjö
Avser nybyggnad av 12 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Avser nybyggnad av 14 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser 14 bostäder i form av radhus med stadskaraktär. Tilldelad markanvisning.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av 18 bostadsrättslägenheter i 9 parhus,
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Kontraktet omfattar 20 trygghetslägenheter samt gemensamhetsdel.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Torshammar, Torsås
Projektet avser ca 15 lägenheter i rad- och parhus som kommer att byggas runt en innergård med gemensamhetsytor. Objektet avser utformningsmässigt en funktionsentreprenad, inga a-handlingar finns framtagna. Det är upp till entreprenören att ta fram förslag enligt framtaget underlag och beskrivningar.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 12 stycken tvåplans hus samt 8 enplanshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av 15 bostäder i en etapp. Enplans radhus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nyproduktion av flerfamiljshus med 8 lägenheter. Objektet avser 8 st lägenheter med tillhörande fristående förrådsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 6 gavelställda ladhus i minimalistisk stil, med carport och förråd.
Upprustning av värmesystem i flerbostadshus mm, Vimarhem
Ombyggnad och upprustning av värmesystem för att kunna skapa förutsättningar till löpande underhåll och tillsyn installationer genom utbyte av apparater och armaturer samt i viss mån få till stånd en energieffektivisering i byggnader. Området som omfattas består av ett antal flerbostadshus, livsmedelsbutik och vårdbyggnad. Objektet är beläget i Storebro i Vimmerby kommun och är belägna på följande adresser: Torgrundan 15 & 17 Torgrundan 1 Skolgatan 13 & 15 Torgrundan 36 & 38 Torgrundan 23 & 25 Torgrundan 40 & 42 Centrumgatan 8 & 10 Centrumgatan 2 & 4 Torgrundan 20 Kvillgränd 6, 8 & 10 Kvillgränd 1, 3 & 5 Kvillgränd 14, 16 & 18
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Projektet avser stamrenovering av flerbostadshus, tillbyggnad av fläktrum, samt totalrenovering av hall, kök och badrum samt golvbyte i övriga rum i varje lägenhet samt iordningställande av gemensamma uteplatser med mera.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Mönsterås
Entreprenaden omfattar projektering, utredning samt erforderliga byggnadsarbeten, värme- och sanitetstekniska installationer, samt eltekniska arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter.
Ramavtal avseende måleriarbeten inom Mörbylånga kommun
Upphandling av Måleriarbeten och vissa husbyggnadsarbeten på flera objekt och adresser inom Mörbylånga kommun
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 10 enbostadshus Horn 1:637,1:680,1:679,1:645,1:644,1:643,1:642,1:641,1:638,1:636.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Fasadändring. Renovering och utökning av balkonger samt fönsterbyte.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av befintliga kontorslokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vimmerby
Vimarhem AB skall tilläggsisolera samt putsa ett flerbostadshus i Vimmerby. Även vissa plåtarbeten, målning samt lagningar balkongplattor.
Takbyte på äldreboende i Hjorted
Ny plåt på befintlig byggnad. Start v.37
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Avser rivning, håltagning och sågning i befintliga wc/wc,dusch inför stambyte på Nedre Norrbackagatan 1 i Västervik.
Utbyte av 2 hissar i Västervik
Avser byte / renovering av hissar och omfattar 2 objekt där nya hissar ska installeras (Midgård 3E och 7A) samt 3 objekt som ska renoveras alternativt att hissen ska bytas ut. Objektets läge: Midgård 3E och 7A Låringen 24 ( nya hissar) Södra Gränsgatan 14 Göken 2 (renovering eller ny hiss) Gösta Bernhards gata 1A Gasten 5 (renovering eller ny hiss) Tre Bröders väg 7 D Johannesberg 2 (renovering eller ny hiss)
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till 3 bostadslägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 9
Projektet avser målning av takfot/taksprång för Option 8 samt balkongrenovering för Option 8.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 4
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus för i huvuddel ingående byggnader samt balkongrenovering för Ringvägen 9.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 5
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 6
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt balkongrenovering på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 7
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt ommålning av plåttak och plåtdetaljer på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Huvuddel
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus på Ringvägen 9, Kyrkogårdsgatan 7, Mästerpalmsvägen 5 och 7, Trädgårdsgatan 20, Terrassvägen 1-7 och 12-16 och Terrassvägen 10/Kikebogatan 3.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 3
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 8
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus, Högsby
Växlare med styrning skall installeras för att separera primär och sekundär sida på fjärrvärmen.
Takbyte med fasadtvätt på flerbostadshus i Virserum
Projektet avser byte av tak och fasadtvätt på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Avser byte av fönster, fönsterpartier och fönsterdörrar på 2 st bostadshus med 6 lgh i varje, samt 1 st ekonomibyggnad med tvättstuga, förråd och värmecentral. Objektets läge: Nygatan 3-5 Boda Glasbruk 361 30 Emmaboda Förlångskvarn 1:137
Byte av tak på flerbostadshus, Vimmerby
Avser byte av plåttak samt montering undertak, utbyte av hängrännor, stuprör samt montering snörasskydd
Rivning av flerbostadshus m.m i Hultsfred, Etapp 2
Avser rivning av fem flerfamiljshus, 1 panncentral, ett grovförråd och två carportar på fastigheten Gnejsen 1 och Graniten 1. Syftet är att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader, park och naturmark. Ledningsomdaning vilken bland annat har till syfte att frikoppla huskropparna finns på projekt ID 2030328.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring på flerbostadshus - fönsterbyte cirka 100 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av träfönster till aluminiumfönster samt igensättning av 2 balkong-/altandörrar på ett hus från 1700 talet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Fasadändring ombyggnad av 4 balkonger och fönsterbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Halltorp 1:10 bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport Tekoppen 3,4,5,6,7,8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av grupphus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av 4 bostadshus fritidsboende Halltorp 1:20.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad använding av vind till 5st studentlägenheter samt nybyggnad av 7st parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Bygglovansökan för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus samt inredning av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vimmerby
Fasadändring på en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av en balkong - flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hultsfred
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad Tveta 1:179.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Hultsfred
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Emmaboda
Bygglovansökan för ändrad användning av butikslokal till lägenhet.
Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus fritidsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Bygglovansökan för enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Emmaboda
Bygglovansökan för utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning till bostadslägenhet från tandläkarmottagning.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidsboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.