Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Projektet avser nybyggnad av 162 hyreslägenheter i en huskropp. Byggnaden kommer att ha en låg energiförbrukning och är i sju våningar.
Nybyggnad av äldreboende i Mörbylånga
Avser nybyggnad av äldreboendet med 48 platser för särskilt boende. Fördelat på fyra avdelningar och ett tillagningskök på fastigheten Björnhovda 25:446 i Mörbylånga.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 42 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 45 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av bostäder för elöverkänsliga i Västervik
Tidiga planer. Västerviks Bostads AB utreder möjligheten för unika bostäder för elöverkänsliga i kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser nybyggnad av 22 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 44 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte. Cirka 500 fönster på 4 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av parhus i Örsjö
Avser nybyggnad av 12 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Avser nybyggnad av 14 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser 14 bostäder i form av radhus med stadskaraktär. Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av 18 bostadsrättslägenheter i 9 parhus,
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
stamrenovering av 12 st. badrum på Prästgårdshöjden 11 B & C i Gamleby, Västerviks kommun. All el i lgh ska dras om.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Högsby
Rivning av befintligt äldreboende och nybyggnation av äldreboende med 18 lägenheter för särskilt boende samt nytt storkök.
Nybyggnad av bostäder i Torshammar, Torsås
Projektet avser ca 15 lägenheter i rad- och parhus som kommer att byggas runt en innergård med gemensamhetsytor. Objektet avser utformningsmässigt en funktionsentreprenad, inga a-handlingar finns framtagna. Det är upp till entreprenören att ta fram förslag enligt framtaget underlag och beskrivningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av 15 bostäder i en etapp. Enplans radhus.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nyproduktion av flerfamiljshus med 8 lägenheter. Objektet avser 8 st lägenheter med tillhörande fristående förrådsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Nybro
Nybyggnad av 6 parhus Örsjö 1:288,1:289,1:290,1:291,1:292,1:293.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Förväntad byggstart är under 2022, det är 12 bostäder i 6 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 6 gavelställda ladhus i minimalistisk stil, med carport och förråd.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av värmesystem i flerbostadshus mm, Vimarhem
Ombyggnad och upprustning av värmesystem för att kunna skapa förutsättningar till löpande underhåll och tillsyn installationer genom utbyte av apparater och armaturer samt i viss mån få till stånd en energieffektivisering i byggnader. Området som omfattas består av ett antal flerbostadshus, livsmedelsbutik och vårdbyggnad. Objektet är beläget i Storebro i Vimmerby kommun och är belägna på följande adresser: Torgrundan 15 & 17 Torgrundan 1 Skolgatan 13 & 15 Torgrundan 36 & 38 Torgrundan 23 & 25 Torgrundan 40 & 42 Centrumgatan 8 & 10 Centrumgatan 2 & 4 Torgrundan 20 Kvillgränd 6, 8 & 10 Kvillgränd 1, 3 & 5 Kvillgränd 14, 16 & 18
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Projektet avser stamrenovering av flerbostadshus, tillbyggnad av fläktrum, samt totalrenovering av hall, kök och badrum samt golvbyte i övriga rum i varje lägenhet samt iordningställande av gemensamma uteplatser med mera.
Ramavtal avseende måleriarbeten inom Mörbylånga kommun
Upphandling av Måleriarbeten och vissa husbyggnadsarbeten på flera objekt och adresser inom Mörbylånga kommun
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 10 enbostadshus Horn 1:637,1:680,1:679,1:645,1:644,1:643,1:642,1:641,1:638,1:636.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Fasadändring. Renovering och utökning av balkonger samt fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vimmerby
Vimarhem AB skall tilläggsisolera samt putsa ett flerbostadshus i Vimmerby. Även vissa plåtarbeten, målning samt lagningar balkongplattor.
Takbyte på äldreboende i Hjorted
Ny plåt på befintlig byggnad. Start v.37
Installation av hissar i flerbostadshus i Mönsterås
Installation av 3 hissar i befintliga trapphus och byggnation av nya utvändiga trapphus.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Huvuddel
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus på Ringvägen 9, Kyrkogårdsgatan 7, Mästerpalmsvägen 5 och 7, Trädgårdsgatan 20, Terrassvägen 1-7 och 12-16 och Terrassvägen 10/Kikebogatan 3.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 3
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 8
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristdala
Ombyggnad av affärslokal till lägenheter 4 i flerbostadshus.
Utbyte av 2 hissar i Västervik
Avser byte / renovering av hissar och omfattar 2 objekt där nya hissar ska installeras (Midgård 3E och 7A) samt 3 objekt som ska renoveras alternativt att hissen ska bytas ut. Objektets läge: Midgård 3E och 7A Låringen 24 ( nya hissar) Södra Gränsgatan 14 Göken 2 (renovering eller ny hiss) Gösta Bernhards gata 1A Gasten 5 (renovering eller ny hiss) Tre Bröders väg 7 D Johannesberg 2 (renovering eller ny hiss)
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus, Högsby
Växlare med styrning skall installeras för att separera primär och sekundär sida på fjärrvärmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till 3 bostadslägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 9
Projektet avser målning av takfot/taksprång för Option 8 samt balkongrenovering för Option 8.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 4
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus för i huvuddel ingående byggnader samt balkongrenovering för Ringvägen 9.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 5
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 6
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt balkongrenovering på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 7
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt ommålning av plåttak och plåtdetaljer på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Avser byte av fönster, fönsterpartier och fönsterdörrar på 2 st bostadshus med 6 lgh i varje, samt 1 st ekonomibyggnad med tvättstuga, förråd och värmecentral. Objektets läge: Nygatan 3-5 Boda Glasbruk 361 30 Emmaboda Förlångskvarn 1:137
Byte av tak på flerbostadshus, Vimmerby
Avser byte av plåttak samt montering undertak, utbyte av hängrännor, stuprör samt montering snörasskydd
Rivning av flerbostadshus m.m i Hultsfred, Etapp 2
Avser rivning av fem flerfamiljshus, 1 panncentral, ett grovförråd och två carportar på fastigheten Gnejsen 1 och Graniten 1. Syftet är att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader, park och naturmark. Ledningsomdaning vilken bland annat har till syfte att frikoppla huskropparna finns på projekt ID 2030328.
Takbyte med fasadtvätt på flerbostadshus i Virserum
Projektet avser byte av tak och fasadtvätt på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till tre studentlägenheter. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till tre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring på flerbostadshus - fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nya entredörrar/ytterdörrar.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport Tekoppen 3,4,5,6,7,8.
Tillbyggnad av grupphus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av 4 bostadshus fritidsboende Halltorp 1:20.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till 6 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tilläggsisolering och nya fönster och fasadbeklädnad - utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad anvädning från kontor till 2st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Utomhusbelysning och utemiljö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus samt marklov.
Utvändigt underhåll av radhus i Västervik
Utvändig ändring rad/kedjehus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Västervik
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Västervik
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad med altantak - långrevsgatan 43.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Renovering av studentlägenhet.
Rivning av parhus i Hultsfred
Rivning av en- och tvåbostadshus Stora Sinnerstad 1:18,1:19.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Solberga 4:8 bygglov för ändring av yttre utseende flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Solcellspaneler och laddstolpar.
Nybyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Bygglovansökan för enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Emmaboda
Bygglovansökan för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vimmerby
Fasadändring på en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av en balkong - flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.