Alla aktuella byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
11 km mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1. Två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.
Nybyggnad av bostadsutveckling i Vara
Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge. Detaljplanen kan komma vinna laga kraft våren 21.
Nybyggnad av korttidsboende i Vara
Avser nybyggnad av korttidsboende med 28 vårdplatser som kopplas med korridor mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Exploatering på 1629470. Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av bygghandel i Vara
Planer finns för nybyggnad av bygghandel på en fastighetsyta på drygt 25000 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus med vidbyggd carport samt ett teknikhus.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Om-och tillbyggnation av omklädningsrum och cafédel i Allébadet. Rivning : Id 1346341
Ombyggnad av församlingshem i Vara
Renovering och viss ombyggnation av Vara Församlingshem.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vara
Avser nybyggnad av yta för återvinningscentral med personalbyggnad mm i Varberg.
Om- och tillbyggnad av skola i Vara
Avser om- och tillbyggnad av 4-6 skola i Larv.
Tillbyggnad av förråd med padel och spinninghall i Vara
tillbyggnad av idrottshall med padelhall,spinninghall och förråd m.m.
Takbyte på äldreboende i Vara
Vara Bostäder byter ut yttertaket och lägger dit ny papp läkt och tvåkupigt lertegel, man plockar även ner befintlig fasad som är av eternitplattor och ersätter den med en träfasad av bottenbräda och läkt samt byter ut samtliga fönster. Man kommer även att renovera en stor balkong på husets framsida. Eftersom samtliga boende kommer att bo kvar under renoveringen förväntar vi oss att leverantören kommer arbeta så att en god boendemiljö bibehålls under renoveringen.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
tillbyggnad för inlastning av lager.
Utbyggnad, ägande och drift av enstaka sträckor fibernät/bredbandsnät i Vara
Projektet avser utbyggnad, ägande och drift av enstaka sträckor fibernät/bredbandsnät.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
En mindre ombyggnad av befintlig reparationsverkstad.
Tillbyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av högskola i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad med ute- och avluftsdon.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av tennishall i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov om 5 år för ändrad användning av industrilager till padelhall.
Nybyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av kontor till lägenheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vara
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
tillbyggnad av industribyggnad, kontrollrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.