Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn, etapp 1
Avser nybyggnad av 2 huskroppar samt ombyggnad av Ansgarsgården med 70 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn
Planer finns för nya bostäder, kontor, affärer och restauranger samt underjordiskt garage i centrala Ulricehamn. Det kommande området på "Marknadsplatsen" kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av 45 hyreslägenheter i Stadsskogen, Ulricehamn. Lägenheterna är fördelade på 3 hus i 4 våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus.
Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Avser om- och tillbyggnad av Hössna skola. Option avseende solceller samt takarbete finns på projekt ID 1647534 samt ID 1647538.
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Ulricehamn
Ulricehamns kommun vill beställa en kulturmiljöutredning med anledning av pågående planprogram. Syftet med utredningen är att i ett tidigt skede få kunskap om förutsättningarna för planerad bebyggelseutveckling med avseende på områdets kulturmiljövärden. Inom fastigheterna Brunnsnäs 2:9, Brunnsnäs 2:8 samt del av fastigheterna Bogesund 1:3, Bogesund 1:4 och Brunn 11:95 i Ulricehamn ska det enligt granskningsförslaget av kommunens nya översiktsplan planeras en ny stadsdel samt ett nytt friluftsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn, etapp 2
Nybyggnad av 5 enbostadshus Kalkstenen 10,11,12,13,14. Etapp 1- 1613187.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn, etapp 1
Nybyggnad av 5 enbostadshus Kalkstenen 10,11,12,13,14. Etapp 2- 2060833.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Ändrad användning från lss-boende till 4 lägenheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 1700 i Vegby
Ombyggnad korsningar och busshållplatser mm.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Till - och ombyggnad av gruppbostad i Ulricehamn
Till- och ombyggnad av gruppbostad i 1 våning och med 6 bostäder.
Nybyggnation av GC-bana ut med RV46 i Ulricehamn
Avser nyanläggning av ungefär 530m ny gång- och cykelväg längs med väg 46. Den nya sträckningen startar vid den befintliga kulverten under riksväg 46 och löper parallellt med väg 46 till den ansluter på befintlig gång- och cykelbana.
Nybyggnad av rondell i Ulricehamn
Avser nybyggnad av rondell i korsningen Grönahögsvägen - Tre Rosors väg. Samtidigt som cirkulationsplatsen byggs, tillgänglighetsanpassas och byggs busshållplatserna Fållan ut på båda sidor av Tre Rosors väg.
Anläggande av solceller vid skola i Ulricehamn
Avser anlägga solceller på Hössna skola.
Ombyggnad av musikskola i Ulricehamn
Entreprenaden omfattar nytt ventilationssystem för plan 2 och 3 samt tillhörande byggarbeten för fläktrum, schakt, håltagning mm.
Takarbeten vid skola i Ulricehamn
Avser takarbeten på Hössna skola.
Tillbyggnad av affärshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Utbyte av kylanläggning i ishall, Ulricehamn
Uppahndlingen omfattar ny kylanläggning för A-hallen samt tillhörande byggarbeten för kylmaskinsrum, målning, håltagning mm.
Nybyggnad av tvätthall i Ulricehamn
Nybyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Ombyggnad av kontorshus.
Rivning av industrihus i Ulricehamn
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Ulricehamn
Ändrad användning från bilförsäljning till generell handel.
Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Ulricehamn
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Byte av entrédörrar och värmepump.
Utvändigt underhåll av kontor i Ulricehamn
Fasadändring på kontorshus.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.