Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus/gruppbyggda småhus, Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av 220-240 lägenheter i flerbostadshus och gruppbyggda småhus samt ca 70 villa tomter.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1 (huvuddel 1 och 2)
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, ny ventilation, tilläggsisolering och ny fasad beklädnad samt byte av fönster på flerbostadshus. Huvuddel 1: Säljhugget 3, Svedejestråket 2-16 omfattar hus 7-10. Totalt 72 lägenheter. Huvuddel 2: Säljhugget 2, Huggenstråket 1-6 omfattar hus 17, 18, 20 och 22. Totalt 106 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av 20 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 59 hyreslägenheter samt parkeringsplatser.
Etablering av stadshus i Uddevalla
Planer finns för etablering av ett nytt stadshus kombinerat med bibliotek samt eventuellt ytterligare mötesplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 4 radhuskroppar med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter i parhus och 9 lägenheter i kedjehus. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar, kallförråd och miljö/teknikhus.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Ombyggnad till gym och fasad renovering i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av butik till gym och fasad renovering.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Uddevalla
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Nybyggnad av p-däck i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av p-däck.
Inredning av vind till lägenheter i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inredning av vind till 10 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad för mötesseparering på väg 44 i Uddevalla
Mötesseparering samt nya busskörfält sträckan Tavelgatan-Undavägen.
Byte av ställverk på sjukhus i Uddevalla
Projektet avser att transformator, högspänning och lågspänning ska demonteras och nya ställverk ska monteras, ny ventilation, belysning och allmän el ska anpassas för de nya förutsättningarna i driftrum TS4.
Ombyggnad av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av grusplan till konstgräsplan.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning. Uppskattad kostnad.
Renovering av rötkammare i avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser renovering av två rötkammare (RK1 och RK2) utförda i betong vid avloppsreningsverk.
Konsultuppdrag-analys och strategi för planering av bostadsbyggande i Uddevalla
Projektet avser konsultuppdrag - analys och strategi för planering av bostadsbyggande i centrala Uddevalla.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Brorenovering mm i Uddevalla
Projektet avser renovering av två GC-tunnlar samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av galleria i Uddevalla
Avser ombyggnad av annan byggnad/anläggning. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, modulbyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbod och containrar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbod.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus, inglasning av befintlig altan.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Underhållsarbete på strandpromenaden i Uddevalla
Avser underhållsarbete på strandpromenaden i Uddevalla.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.