Alla aktuella byggprojekt i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av anstalt i Tidaholm
Avser nybyggnad av två nya bostadspaviljonger på kriminalvårdsanstalten i Tidaholm. Ett typhus-B med 48 platser och ett typhus-C med 32 platser.
Ombyggnad av f.d. skolbyggnader till bostäder i Tidaholm
Objektet avser Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av innerstaden 2:1 ”Kungsbroskolan” Fastigheterna ”Kaplanen 1” samt ”Kungsbro 1” är belägna i centrala Tidaholm mellan Östra Drottningvägen i söder och Rådhusgatan i norr. Fastigheterna som skall byggas om till lägenheter är fd skolbyggnader som är uppförda slutet av 1800 talet. Kaplanen 1: 674 kvm/plan Kungsbro 1: 535 kvm/plan Carport + FRD: 173 + 115 Kvm
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Tidaholm
Detaljplan finns. Avser att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Tidaholm
Objektet avser om- och tillbyggnad av Ekedalens förskola till förskola med 3½ avdelningar och mottagningskök. Storlek befintlig förskola ca 397 m2, storlek efter ombyggnad ca 695 m2. Dessutom ingår en fristående kall miljöstation med area ca 20 m2.
Tillbyggnad av tennis- och padelhall i Tidaholm
tillbyggnad av omklädningsrum, kontor, konferensrum samt mini-gym,
Ombyggnad av förråd i Tidaholm
Avser ombyggnad av förråd för plats åt 8 fordon samt personalutrymme, innehållande toalett och pentry samt matplats för fyra personer skapas inne i det befintliga förrådet. Staket sätts upp runt byggnaden och förses med 2 stycken körgrindar. Objektet är beläget i Tidaholms kommun inom Skövde Garnisonsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Tidaholm
Tillbyggnad av montagehall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Ändrad användning av affärslokaler till bostäder samt rivning av lagerlokal.
Nybyggnad av församlingshus i Tidaholm
Nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av cirkulationsplats vattenledning i Tidaholm
Avser nybyggnad av cirkulationsplats och förläggning av vattenledningar. Objektets läge: Korsningen Väg193 - Stallängsvägen i Tidaholm.
Ombyggnad av villatomter i Tidaholm
Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Montören 9 från ändamål för bensinförsäljning till bostadsändamål. Planförslaget rymmer 2 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av staket i Tidaholm
Uppsättning av staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.