Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 162 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av par- och radhus i Mällbydalen, Strömstad
Projektet avser nybyggnad av par- och radhus med 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Femstenaberg-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Femstenaberg. Femstenaberg-Tolvmanstegen ca 10900 meter 36 kV-kabel 3//3x400mm2.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Lursäng-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Lursäng. Lursäng-Tolvmanstegen ca 12000 meter 36 kV-kabel 1x3x400mm2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus.
RNM - Utbyggnad ställverk 130/30 kv i Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att bygga ut befintligt 130/20 kV ställverk på befintlig mark med ny byggnadsdel, förlängning av A130S1 respektive A130S2, två 130 kV transformatorfack, två 130 kV krafttransformatorer inkl nollpunktsutrustning (tillhandahålls av Ellevio), två transformatorgropar samt 13 stycken 20 kV ställverksfack.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 19 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall (1200-1300 kvm) samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 11 enbostadshus.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Tormoseröd-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Tormoseröd. Tormoseröd-Tolvmanstegen ca 4500 meter 36 kV-kabel 4//3x400mm2.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Strömstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Kungbäck 1:249 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 fritidshus Kungbäck 1:249,1:250,1:255,1:256,1:257. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdbostad i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från 12 mindre lägenheter till 9 större lägenheter för äldre och funktionshindrade.
Ombyggnad till kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från lager till kontor.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 4
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Kungbäck 1:250 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Kungbäck 1:250,1:255,1:256,1:257. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av sopsorteringshall i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentralens sopsorteringshall för sopor.
Ombyggnad av beredskapsförråd i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av beredskapsförråd.
Ny 52 kV-ledning i Strömstad
Projektet avser förläggning av 52 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 52 kV-station Mällby till kabelstolpe Gåshult.
Nybyggnad av kontor i Strömstad
Norra slön 1:26 - ansökan om bygglov för nybyggnad av affär-, kontor- eller industrilokal.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-prästgård 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-sundby 1:24 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-vässby 1:22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Limmaren 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Mällegården 1:39 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Avser ändrad användning från handel till paddeltennis.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för fasadändring för placering av komprimator.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Elsängen 1:5 och elsängen 1:6 - ansökan om tillfälligt bygglov bodetablering.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om marklov.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jortorp 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av carport i Strömstad
Knarrevik 1:24 - ansökan om bygglov för carport.
Nybyggnad av sjöbod i Strömstad
Korsnäs 1:31 - ansökan om bygglov för sjöbod.
Tillbyggnad av kontor i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Rivning av affärshus i Strömstad
Skogar 1:78 - ansökan om rivningslov, affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Skågelid 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av ställverk i Strömstad
Skärje 1:10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Strömstad 3:13 - (bojarskolan) ansökan om marklov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av avloppspumpstation (ombyggnad).
Utvändigt underhåll av kiosk i Strömstad
Strömstad 4:25 - pressbyrån, ansökan om bygglov för fasadändring (bankomat).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:23 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Äng 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbodar.
Utvändigt underhåll av kontors och flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av entréparti på kontors och flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.