Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Ombyggnad av bro över sund vid Bäckevik
Pågjutning fundament utbyte anoder pelare9. Pågjutning undersida låda stöd 1-7. Slammning/målning pelare 2-7. Uppkopplat katodiskt skydd. Norra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10, utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gångbana, komplettering hoppskydd. Södra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10 utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gc-bana, komplettering hoppskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 38 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Ombyggnad äldreboende i Sotenäs
Projektet avser ROT-byggnation av äldreboende och avser 25-30 lägenheter fördelat på ett flertal sammanbyggda huskroppar. Samtliga lägenheter paneras med balkong alternativt egen uteplats. Det finns även ambition att skapa en gemensamhetslokal för boende i fastigheten.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser fyra villatomter och nybyggnad av ca 20 lägenheter i ett flerbostadshus med souterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kungshamn
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik på ca 1500 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industrihotell/lager med 36 stycken moduler.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DV 01
Beläggningsgrupp DV 01-2021-2023. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11, 2023-11-10.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DV 02
Beläggningsgrupp DV 02-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11, 2023-11-10.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Avser nybyggnad av industrihall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad industri/kontor. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten.
Upprustning och utbyggnad av utemiljö/skolgård i Sotenäs
Projektet avser upprustning samt utbyggnad av utemiljö/skolgård på skola. Här kommer det gå barn och elever i åldrarna 1-10 år.
Utbyggnad av fibernät i Tossene
Projektet avser utbyggnad av fibernät.
Ombyggnad mur, VA och gata i Sotenäs
Projektet avser att täta en kullerstensmur med sprutbetong, VA-arbeten och återställande av Svinemyndevägen. Syftet är att förhindra en fortsatt inre erosion av mur och vägkropp samt att stabilisera kullerstensmuren. VA-arbete med nya ledningar samt ny överbyggnad och asfaltbeläggning ingår i entrperenaden.
Utvändig renovering av kommunhuset i Sotenäs
Projektet avser impregnering av tegelfasader, oljning av teakfönster, byte av regnvattensystem, målning av takfot och plåtinklädnader mm på kommunhuset.
Takunderhåll på skola i Sotenäs
Projektet avser omläggning av papptak och plåtarbeten på skola.
Tillbyggnad av garage i Kungshamn
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av vandrarhem i Kungshamn
Tillbyggnad av vandrarhem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av en mindre industribyggnad på ca 80 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kungshamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Om- och tillbyggnad av fritidshus till enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungshamn
Projektet avser nytt dörrparti i affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.