Alla aktuella byggprojekt i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i skara Etapp1
Avser nybyggnad av ca 49 lägenheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektet innefattar ca 3900 m BTA och ca 2700 m BOA
Integrerat brounderhåll i Skaraborg
Integrerat brounderhåll i fd Skaraborgs län. Utförande av förutbestämt underhåll på 618 st byggnadsverk/konstruktioner och tillståndsbaserat underhåll på 18 st byggnadsverk/Konstruktioner
Nybyggnad av bostäder och centrum i Skara
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt lokaler. Högsta tillåtna våningsantal: 3 och 4 i olika delar Omfattning oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Placeringen är invid tidigare vårdcentralen Malmen i Skara i kvarteret som heter Lönnen.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola för 110 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av ställverk i Skara
Skara Energi AB upphandlar nytt ställverk på Totalentreprenad
Byte av konstgräsplan på friidrottsanläggning i Skara
Ombyggnad av 2 utslitna gräsplaner. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av korsning vid väg 184/väg 2616 i Skara
Ombyggnad för ändrad trafikföring.
Anläggande av våtmark i Skara
Avser anläggning för våtmark, anslutning till Varnhems klosterkyrka.
Renovering av utomhusbad i Skara
Avser renovering av utomhusbad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av samtliga hus inom brf - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av hotell i Skara
Ansökan om bygglov för ändrad användning av boende för ensamkommande till hotellverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Skara
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad- astronomiplattform.
Nybyggnad av brunn i Skara
Ansökan om bygglov för anläggande av gödselbrunn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skara
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Ombyggnad av förråd i Skara
Ansökan om bygglov för flytt av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
utvändig ändring - byte av fönster.
Nytt viltstängsel längs E20 vid Fransatomten i Skara
Viltstängsel Fransatomten (2626)-Skara (184).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.