Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall och flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av simhall med friskvårdsanläggning (BTA ca 5000 kvm) och 300 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar i ett kvarter med garage under husen. Pålningsarbetet påbörjas i början maj 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 47 stycken gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter med 2-4 rum i bostadsrätt i flerbostadshus i 3-4 våningar med garage i källarplan för dig över 55.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av ett 30-tal hyreslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen.
Nybyggnad av LSS-boende i Partille
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i LSS-boende i två huskroppar med 1 och 2 våningar, personallägenheter, gemensamhetsutrymmen, kontor och teknikutrymmen.
Nybyggnad av förskola i Partille
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter i 4 våningar samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i en huskropp samt rivning av affärslokaler. Rivningsarbetet påbörjas i juni 2021.
Ombyggnad av väg 535 delen Åstebo-Bårhult i Partille
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Tingsvägen, ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen, ombyggnad av cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen, ny rörbro mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen. Faunapassage, gc-väg samt viltvarningssystem.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnad av skola med undervisningslokaler i samband med nybyggnationen ska "musikvillan" och befintlig pergola rivas.
Ombyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg.
Underhåll av bro över E20 i Partille
Justering lager, diverse betongreparationer.
Ombyggnad av busshållplats i Finngösa
Avser ombyggnad av busshållplats Finngösa inklusive korsning mellan Göteborgsvägen och Björnbergs väg. Objektet är beläget i på Göteborgsvägen i Finngösa, Partille kommun
Reläskyddsbyte i fördelningsstationer i Partille
Projektet avser projektering, reläskyddsbyte, provning och drifttagning i fördelningsstationerna M1 Finngösa med vissa anpassningar i 5048 Brageplatsen och M5 Öjersjö.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat i skola.
Ombyggnad till tvåfamiljshus i Partille
Projektet avser ombyggnad till tvåfamiljshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 1
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 2
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 3
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 4
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Nytt konstgräs på fotbollsplan vid skola i Partille
Projektet avser nytt konstgräs på fotbollsplan samt att en del av en långsida på fotbollsplanen ska även kompletteras med flätverksstängsel med höjd 3 meter och en gånggrind.
Installation av solanläggning i Partille
Projektet avser projektering, installation, driftsättning och dokumentation av nyckelfärdig solelsanläggning på tak.
Ombyggnad i flerbostadshus i Partille
Projektet avser lokalkonvertering i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Partille
Ansökan,tidsbegränsat bygglov, ändrad användning,industri/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Utvändig målning av flerbostadshus i Finngösa och innefattar målning av träfasader och putsfasader. Adress: Postgången 9-23 och Björnbergs väg Fastighet: Partille 3:321

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.