Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område.
Nybyggnad av padelhall i Munkedal
Avser nybyggnad padelhall.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för kommunala tomter.
Exploatering industriområde i Munkedal
Projektet avser exploatering av industriområde.
Konsulttjänst kulturmiljöprogram, Munkedals kommun
Munkedals kommun önskar upphandla extern konsult för att värdera, bedöma och eventuellt komplettera befintligt underlag inom område för kulturmiljö med utgångspunkt i modern lagstiftning. Exempel på nya hänsynstaganden är klimatförändringars påverkan på kulturmiljövärden så som havsnivåhöjning ökade skyfall med mera.
Nybyggnad av enbostadshus i Munkedal
Nybyggnad enbostadshus o förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.