Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av kontorslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en kontorshus med tillhörande servicefunktioner. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas troligen i oktober 2021.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering. Garagedörrar: Assa Abloy AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, tel 010-4747120, David Wallin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered
Projektet avser nybyggnad av 255 lägenheter i flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus vid fd Ekhagaskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Nybyggnad av förskola Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas troligen i mars/april 2022.
Nybyggnad av äldreboende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus samt rivning komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor efter brand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av35-40 lägenheter i flerbostadshus och lokaler i Kv Koltrasten. Kvarteret kommer att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter, verksamheter i bottenvåningarna, mötesplatser och gårdar med plats för lek, odlingar och att umgås tillsammans.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i radhus och carportar. Rivningsarbetet påbörjas troligen i augusti 2021.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av 332 lägenheter i flerbostadshus och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Ombyggnad av storkök på äldreboende i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av storkök. Befintligt kök utgår och ersätts med nytt inom samma ytor och avser tillagningskök för 200 portioner. Samt ny luftbehandlingsanläggning.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.
Ny cirkulation i korsning mm i Mölndal
Projektet avser ny cirkulation i korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan med flytt av busshållplatser, förlängning av befintliga spårvagnshållplatser, flyttning
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av ishall i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av betongpisten i ishall.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ändring av kontorsbyggnad, lokalanpassning.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a pumptrackbana med läktare, lekhus, vattenlek, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av HVB-hem till 4 lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av maskinhall.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Anläggande av sedimentationsdamm vid kraftvärmeverk i Mölndal
Anläggande av dagvattendamm eller motsvarande reningsanläggning för avledning av dagvatten från ytor där träbränslehantering och tillfällig lagring av trädbränsle sker.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av kontor påbyggnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Byte mätarkabelskåp i Mölndal
Projektet avser att inom bostadsområdet Lindhaga Samfällighetsförening är det i dag 34 stycken kabelmätarskåp av typen ELGE och SIEVERTS KSP20 samt 10 stycken kabelskåp av typen SIEVERTS SP9, KSP10 och KSP11. Avsikten är att byta ut dessa skåp och ersätta med nya på samma plats.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av solcellsanläggning på flerbostadshus.
Kylmaskin 600 kW för temporär fjärrkyla i Mölndal
Projektet avser kylmaskin för temporär fjärrkyla 600 kW samt tillhörande tjänster reservdelar mm.
Modernisering och utbyte av hissar i Mölndal och Lerum, Huvuddel 1-4
Projektet avser modernisering och utbyte av befintlig hissutrustning i flerbostadshus i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Streteredsvägen 3, Kållered Huvuddel 2: Hällebergsvägen 20, Stenkullen Huvuddel 3: Hällebergsvägen 34, Stenkullen Huvuddel 4: Volrath Bergs Väg 17 B, Tollered (ny hiss)
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Nybyggnad av padelbanor och påbyggnad garage i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av padelbanor (utomhus) samt påbyggnad av garage.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser renovering av 12 lägenheter i flerbostadshus (prov hus) och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm.
Rivning av idrottshall mm i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall i sin helhet (Växthuset 1) och rivning av bottenplatta i sin helhet, inmätning av samtliga pålar samt kapning av pålar som är lokaliserande utanför inplanerat bebyggelseområde (Fässberg 1:86).
Urgrävning av Stålloppet i Mölndal, etapp 2
Projektet avser urgrävning av Ståloppet (ca 6000 kvm) inkl viss urgrävning i Rådasjöns utlopp samt Stensjöns inlopp (ca 2000 kvm). Arbetena kommer även omfatta erosionsskydd av brofundament under vägbro över Ståloppet, bergschakt vid Ståloppets inlopp samt utförande av ny gångbro inkl rivning av befintlig gångbro.
Yttre underhåll på flerbostadshus i Balltorp
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt omfattande bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, carport mm.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Fiberutbyggnad i Mölndal, etapp 2
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadändring av skola i Mölndal
Avser fasadändring av skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 83 lgh samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mast- och teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av p-platser, 30 st.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av garage i Mölndal
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av skola i Mölndal
Bygglov för utvändig ändring av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för ändrad användning av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till padelhall l i Mölndal
Bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning av industribyggnad, padelhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för ändring av flerfamiljshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för ändring av industribyggnad samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Bygglov för fasadändring av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 2 st stödmurar.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändrad användning av handelsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Mölndal
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mölndal
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Anmälan installation av en sprinklertank. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Anmälan installation/ändring hiss flerfamiljshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov schaktning/utfyllnad förskola.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivningslov för rivning av kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av telestation i Mölndal
Rivningslov för rivning av teknikhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.