Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Huset är på 5 våningar med inredd vind. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Nybyggnad av handelsområde, i Mariestad
Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Det nya handelsområdet föreslås ligga söder om Haggården och angränsa till E20 och den västra sidan av Göteborgsvägen. Området kommer att utgöra en ny entré till Mariestads tätort för resenärer söder och väster ifrån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Byte av fönster- och fönsterdörrar på adresserna: Lindebäcksvägen 2-30 Hertig karls gata 17-21 Hertig karls gata 6-12 Drottning Kristinasvägen 31-51 Södra vägen 26-78 Leksbergsvägen 13-23 Karlagatan 3 Mariegärdesväg 1-3 Mariegärdesväg 11-25 Västra vägen 33-35 Madlyckevägen 45-47 Repslagargatan 3 Repslagargatan 10
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Möjlighet till nybyggnad av parhus i ett plan. Tomtareal 549-550 m²
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Mariestad
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Ny planskild gång- och cykelpassage längs väg 26 i Karleby
Planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby.
Markarbeten vid flerbostadshus i Mariestad
Avser dräneringsarbeten runt 5 huskroppar. En inventering skall göras innan man fattar beslut om projektets omfattning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Entreprenaden omfattar ombyggnad av ca 250 kvadratmeter till fyra nya lägenheter. Projektet avser ombyggnad av det översta planet, plan 04, i ett befintligt centralt beläget bostadshus där tidigare användningsområde varit delvis bostad i en stor lägenhet, delvis en tandläkarmottagning. Projektet omfattar även åtgärder plan 03 där denna våning skadas på grund av nya installationer/genomföringar från ovanförvarande plan. Vidare sker nödvändiga förändringar av ytskikt, el, it eller vvs-installationer på fler plan (framför allt till undercentral i källarplanet.
Exploateringsområde för villatomter, i Mariestad
I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning av kontorslokaler till lägenheter - ombyggnad samt fönsterbyte.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter samt ett hus med 3 lägenheter.
Nybyggnad av tågklarerbyggnad, Mariestad
Nybyggnation av byggnad till Tågklarerarna i Mariestad, asfaltering och kanalisering.
Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp Lilla
Utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro.
Entreprenad solceller i Västra Götalands län
Projektet avser inköp och installation av solpaneler till Djurö NP och Kosterhavet NP (option 1) för att t ex kunna driva ett kylskåp, vägguttag för laddning av datorer, mobiler och ackumulera ström i ett dygn samt option 2 på utrustning och kostnad för ackumulering av ström i tre dygn.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
Lokalanpassning samt ny entré.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus med garage Mittskär 1.
Nybyggnad av padelbana i Mariestad
Nybyggnad av padelbana, utomhusbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser och asfaltsyta.
Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Nybyggnad av sophus samt utvändig ändring - fönster.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av tankstation.
Tillbyggnad av butik i Mariestad
Tillbyggnad av befintlig butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i Mariestad
Nybyggnad av modulbyggnad för kriminalvården.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mariestad
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Mariestad
Ändrad användning av - brandskyddet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning av förskola till flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Mariestad
Ändrad användning av industrifastighet till restaurang/pub/café.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - inrättande av nytt kontantcenter.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mariestad
Ändrad användning av skolmatsal till lektionssalar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.