Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Floda, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i suterrängdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 55 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus. Markarbeten påbörjas i november 2020.
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Floda, Lerum
Projektet avser om- och tillbyggnad av Sävegårdens äldreboende Hus E och F, med tillhörande mark- (gården mellan husen E och F) samt installationsarbeten. Hus E: Yta ca 77 m2 tillbyggnad, ca 1840 m2 ombyggnad. Hus F: ca 190 m2 ombyggnad. Objektets läge: Trastvägen 6 och Sparvvägen 1 i Floda.
Renovering och upprustning av Floda kraftverk
Avser renovering och upprustning av turbin, generator, el- och kontrollutrustning avFloda kraftverk i Lerums kommun. Koordinater: Lat 57.809721 Long 12.361389
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Konstgjord grundvattenbildning, Lerum
Lerums kommun och Kretslopp och vatten i Göteborg planerar att tillsammans bygga en pilotanläggning i Gråbodeltat för att undersöka förutsättningarna för en fullskalig konstgjord infiltrationsanläggning. Uppdraget ska genomföras i flera steg som inkluderar ytterligare undersökningar i form av bland annat korttidspumpning och provpumpningar med återinfiltration. I varje delsteg ska en värdering av resultatet göras och utgöra underlag för det fortsatta arbetet i nästa steg. Det är konsultens uppdrag att med sin tekniska expertkunskap stå för denna värdering och föreslå hur arbetet successivt skall drivas vidare för att uppnå slutmålet.
Ny elektrisk ledning Romelanda Stenkullen
Romelanda-Stenkullen ny 400 kV-ledning, ca 73 km.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av parhus i Lerum
Nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Aggetorp 1:25,1:156,1:157.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av bilhall i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en bilhall.
Ramavtal för gatu- och beläggningsarbete, Lerums kommun
Avtalstid: 2021-01-02 - 2024-12-31.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnation av en verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Tillbyggnad av ridhus i Lerum
Tillbyggnad av läktare i ridhus samt ombyggnad av toaletter.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 2
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 16 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pir i Aspen, Lerum
Avser underhållsåtgärder för renovering av piren vid Aspens badplats i form av betongreparationer. Piren är belägen vid sjön Aspens östra strand i anslutning till Strandvägen, Lerum.
Anläggande av solcellsanläggningar i Lerum
- Stationsvägen / Centrumpassagen 44330 Lerum fast. beteckn. Dergården 1:58 - Frödingsvägen 9, 443 30 Lerum fast. beteckn. Torp 1:289
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Modernisering av hissar i Kommunhus 3 i Lerum
Projektet avser modernisering av fyra hissar i kommunhus. Adresser: Centrumpassagen 7 Hiss A, Stationsvägen 10 Hiss B, Centrumpassagen 11 Hiss C och Stationsvägen 10 Hiss D. Hissystemet ska vara utfört för trafik inom kontor och varutransport.
Renovering av tvättstuga i Lerum
Projektet avser invändig renovering av tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Lerum
Tillbyggnad av en verksamhet.
Ombyggnad av bageri i Lerum
Ändrad användning till bryggeri och bageri.
Ombyggnad av apotek i Lerum
Ombyggnad av affärshus från butik till apotek.
Ombyggnad av förråd i Lerum
Ombyggnad av överbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<30 m2.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av ett garage.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält samt upplag.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppförande av bullerskydd till uteplats.
Utvändigt underhåll av kloster i Lerum
Uppsättning av solpaneler.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Lerum
Ändrad användning av boende.
Ombyggnad av förskola i Lerum
Ändrad användning från enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av frisersalong i Lerum
Ändrad användning från kontor till solarieverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Installation ventilation.
Nybyggnad av parhus i Lerum
förhandsbesked om nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och carport.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Nybyggnad av en högvattenreservoar.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en stödmur.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser en ombyggnad industribyggnad, ska slå upp en port i industribyggnaden.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Bygglov uppförande återvinningsstation.
Ombyggnad av skola i Lerum
Byte av ett ventilationsaggregat.
Ombyggnad av värmeverk i Lerum
Byte av värmekälla till fristående pelletsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.