Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 160 bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 124 hyres- och bostadsrättslägenheter, ca 10 lokaler i samma byggnader, varav 2 st är tänkta att bli restauranger. Parkeringsgarage kommer att byggas under gården. 2 gårdshus på 4 rum och kök kommer att byggas inne på gårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 99 bostadsrättslägenheter samt källare med garage i två våningar. Lägenheterna får varierande storlekar, från 1:or på 35 kvadratmeter till 5:or på 117 kvadratmeter. Huset byggs med en lägre del på sex våningar samt en högre på 14 våningar, som blir Kungälvs högsta hus. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i ett punkthus med 11 våningar och ett lamellhus med 4 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar och nytt verksamhetsområde för industrier i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till ett nytt verksamhetsområde på ca 122000 kvm mark för industrier som är till försäljning.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 29 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i radhus och kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av VVS stammar, byte elinstallationer, kök- och badrumsrenovering, ytskikts renovering, fönsterbyte, utvändiga VA-arbeten samt byte av tak på flerbostadshus med 81 lägenheter.
Nybyggnad av skolmatsal i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal på skola samt bro med hiss/trapphus.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av idrottshall (förhyrning).
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av radhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhus med tillhörande komplementbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Rivning av idrottshall och nybyggnad av skolbyggnad i Kungälv, etapp 4
Projektet avser rivning av befintlig idrottshall och nybyggnad av skolbyggnad med 6 klassrum.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse med tillhörande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 st enbostadshus Lundby 2:22,Torrebräcka 1:15,Ormo 3:1,Lyckäng 1:1,Gunneröd 1:6,Toreby 2:2,Hermansby 2:25,Nereby 5:1. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola om med utemiljöer för barnen.
Modernisering av hissar i Kungälv
Projektet avser modernisering av total 13 stycken hissar i flerbostadshus fördelat på fyra olika områden. Olserödsgatan 11, 23, 29 och 49 (kv Olsgärdet 1). Dämmevägen 4 A och B (Lärken 5). Rådmansgatan 25, hus C, Rådmansgatan 28 , hus B, Rådmansgatan 33, hus A (kv Rhodin 12 och 17 samt Claes Brun 9). Tvetgatan 269, 271 och 273, hus E (kv Kungsljuset 8).
Om- och tillbyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig matsal till 3 klassrum inkl grupprum, WC, kapprum och personalrum.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Avser schaktfri metod av skyddsrör/foderrör avsedda för framtida tryckledningar till vatten och avlopp.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av mottagningskök med tillhörande utrymmen samt nybyggnad av teknikrum i skola.
Nybyggnad av aktivitetspark i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/lagerlokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus med 3 och 6 våningar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets slambehandling. Objektet avser även byte av elektiskt utrustning, däribland ett nytt ställverk.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad på ca 1400 kvm.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser renovering av tak, fasad och fasaddetaljer på flerbostadshus.
Utvändig renoveirng av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser reparation och ommålning av trä- och plåtfasader på bostadshus. Uppskattad kostnad.
Projektering fördjupad geoteknisk undersökning i Kungälv
Projektet avser en fördjupad geoteknisk underökning för att avgöra stabilitetsförutsättningarna för den befintliga vägen Södra Arödsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Om/ tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell i Kungälv
Nybyggnad av hotell, kontor, bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Förhandsbesked för tillbyggnad av lager/industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för tre st enbostadshus samt garage. Kommer använda sig av lokala entreprenörer.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för två st enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Kungälv
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Källeröd 2:11,Holm 1:33.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kungälv
Avser ändrad användning av affärslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser renovering av lekplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Om/ tillbyggnad av fritidshus och gårdshus, Tidsbegränsat bygglov t o m juni 2021 för byggbod Marstrand 31:2.
Ombyggnad av hotell i Kungälv
Avser en mindre ombyggnad av hotell.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 0,5 år för uppförande av byggbod och container.
Tillbyggnad av servering i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 10 år för inglasad uteservering.
Ombyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar och containers.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för uppförande av säljbod.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m juni 2021 för byggbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning del av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser åtgärder tornbalkskonstruktion i kyrka.
Rivning av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning av förskola för att förbereda plats för ny förskola samt att markytan iordningsställs med gräsmatta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.