Alla aktuella byggprojekt i Hjo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad skola F-6 i Hjo
Projektet avser en nybyggnation av skola Årskurs F-6 samt en avdelning för särskola. Byggnaden skall inrymma skolan i sin helhet med funktioner av Hemvister, Idrottshall, Matsal, Makerspace (slöjd och bild), Aula, Matsal, Musiksal, Bibliotek samt administrativa delar. Byggnaden förbereds/anpassas för att möjliggöra en framtida utbyggnad som störst utgörs av en parallell. Entreprenaden skall utföras så att klassificering enligt SGBC Miljöbyggnad 3.0 nivå silver uppfylls. Byggnaden skall ej certifieras
Nybyggnad av enbostadshus på Andersfors, Hjo
Avser 37 st bostäder på Söder 5:21 och Hallonet 4.
Nybyggnad av padelhall i Hjo
nybyggnad av padelhall.
Rivning av telestation i Hjo
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Hjo
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Hjo
Bygglov för nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Hjo
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av skärmtak i Hjo
Bygglov för uppsättning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Hjo
Bygglov för ändrad användning från industri till samlingslokal samt bygglov för fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.