Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Process: Goodtech.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Härryda
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Avser nybyggnad av logistik, kontor och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av logistikfastighet om ca 6500 kvm vid Göteborg Landvetter Airport.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport.
Nybyggnad av lager i Härryda
Avser nybyggnad av lagerterminal åt Budbee, ett techbolag som erbjuder logistiklösningar i teknisk framkant för e-handlare.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av styckebyggda småhus.
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av logisttikhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av logistikhall med kontor på entresolplan.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 110 barn.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Renovering flerbostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser stambyten med våtrumsrenovering och el-byte i flerbostadshus.
Ombyggnad av kök i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök i skola.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 4 enbostadshus med suterrängvåning och carport. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av bostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 2 lägenheter. Byggnaden består av två plan med källare. Varje våningsplan är 280 kvm. Huset kommer att byggas med betongbjälklag med trästomme. Fastigheten kommer även få bärande fasad av glas. Rivningsarbetet påbörjades i oktober 2021.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser leverans av en 45/11,5kV transformator med märkeffekt 16 MVA ONAN. I leveransen ingår även uppställning på transformatorfundament. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser renovering av badrum, ombyggnad av el, byte av ventilationssystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser byte av konstgräs.
Nybyggnad av gata med parkeringsplatser, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata med parkeringsplatser (ca 1700 kvm), VA-ledningar, vägbelysning samt övrig utrustning.
Nybyggnad av företagshotell i Härryda
Projektet avser nybyggnad av företagshotell och hög lager (6 meter högt).
Nybyggnad av torg mm i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av torg, Torget omringas av flerbostadshus, arena, fabrik och parkområde. Projektet avser dagvattenledning, sten- och plattläggning, belysning, planteringar och lägga konstruktioner.
Förlängning av gata i Härryda
Projektet avser förlängning av gata.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 2
Avser nybyggnad av 1 parhus.
Renovering av vårdcentral och rehab i Mölnlycke
Avser renovering av vårdcentral och rehab lokal med delvis ny planlösning samt ytskikts renovering.
Ombyggnad i kommunhuset i Härryda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i kommunhuset.
Ombyggnad i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av värmeproduktion i skola.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Ny belysning på skidspår i Härryda
Projektet avser ny belysning på skidspår.
Nybyggnad av idrottshall i Härryda
Nybyggnad av idrottshall.
Trygghetsskapande teknik, Härryda kommun
Avser trygghetsskapande teknik till kommunens särskilda boenden för äldre samt om det anses lämpligt även till bostad med särskild service inom LSS.
Inköp av krafttransformator till station i Landvetter
Avser installation av en ny krafttransformator. En 45/11,5kV transformator med märkeffekt 26 MVA ONAN till station M2 Landvetter.
Ombyggnad i kommunhuset i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i kommunhuset.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Ombyggnad av affärshus i Härryda
Ombyggnad/ändring av fasad på affärshus.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Landvetter
Avser luftbehandlingsarbeten i samband med byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus. Objektets läge: Skinnefjäll, Mölnlycke - Fårtickan 1–11 - Trattskivlingen 1–13 - Björksoppen 1–12
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 5 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av butik i Härryda
Nybyggnad av säljlokal och tillfälligt plank.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av herrgård i Härryda
Ändring av fasad på mangårdsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Härryda
Ändring av fasad på skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Ändring av fasad på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Härryda
Ändring av fasad på lagerbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Härryda
Uppsättning av belysning.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Härryda
Ändrad användning av kontor till sjukgymnastik.
Rivning av lager i Härryda
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Härryda
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport, bygglov.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, bygglov.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Landvetter
Avser luftbehandlingsarbeten i samband med byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus.
Konsulttjänst - översiktsplanerare, Härryda kommun
Uppdraget omfattar två översiktsplanerare som ska arbeta med en ny kommunövergripande översiktsplan. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-03-31 med möjlighet till 3 + 3 + 3 + 3 månaders förlängning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.