Alla aktuella byggprojekt i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö
Ombyggnad till mötesseparerad väg, ca 3 km lång sträcka. Breddning, nytt mitträcke, bro över Dalaån, passage för vilt, utbyggnad av trafikplats vid Ledsjö med ny bro över E20, pendelparkering, viltuthopp mm.
Nybyggnad av parhus i Götene
nybyggnad av 9 parhus i form av hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Götene
Nybyggnad av 15 st bostäder i radhus med tillhörande förråd, carportar, miljöhus och parkeringar källby 6:6 och sjökvarn 1:4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser två punkthus om sex våningar centralt i Götene innehållande 56 st hyreslägenheter i storleken 1 rok - 4 rok.
Utvändigt underhåll av skola i Götene
Utvändig ändring av fönster. Byte av träfönster till aluminium fönster.
Tillbyggnad av kontor i Götene
tillbyggnad av entré samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Förlängning och tillbyggnad av kall-lager med 189kvm samt skärmtak och ny miljöstation på 220kvm.
Nybyggnad av padelhall i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av produktionslokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av lager i Götene
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Götene
utvändig ändring av fasad, byte av tak samt uppsättning av fasadbelysning.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utomhus-padelbanor.
Ombyggnad av förråd i Götene
Ansökan om bygglov för ombyggnad av soprum till förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Götene
Ansökan om bygglov för utvändig fasadändring. ersätta eternitplattor med fasadplåt.
Utvändigt underhåll av kontor i Götene
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av entrédörrar.
Rivning av silo i Götene
Ansökan om rivningslov rivning av spånsilo.
Utvändigt underhåll av skola i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola med ny glasad entré och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Ansökan om bygglov för bodar och parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Götene
Ansökan om bygglov för ledbelysning på tak.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fibernod.
Nybyggnad av fritidshus i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.