Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Falköping
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nyanläggning av Bangårdsbelysning i Falköpings kommun
Uppförande av belysningsanläggning på Marjarp Logistic Center, järnvägsanläggning. dels mark- och kanalisationsarbeten, dels lågspänningsinstallationer.
Rivning av byggnader i Falköping
Projektet avser rivning av flera separata byggnader. Huvuddel 1, Visdomen 1: I huvuddelen ingår rivning av fem byggnader och markkompletteringar. Byggnaderna har använts som grundskola. I huvuddel 1 ingår en option, rivning av en byggnad innehållande ett skolmuseum. Huvuddel 2, Mölleberg 50:25: I huvuddelen ingår rivning av två byggnader och markkompletteringar. En byggnad har använts till bostaden och den andra som komplementbyggnad. Huvuddel 3, Gästgivaren 7: I huvuddelen ingår rivning av en byggnad som har använts till garage.
Nybyggnad av padelhall i Falköping
Nybyggnad av padelhall med fyra banor.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
takbyte med ändringar från befintligt utseende.
Tillbyggnad av skola i Falköping
tillbyggnad av skolförråd. 20 kvm.
Rivning av lager i Falköping
Rivning av kallförråd i trä, ca 100 kvm
Tillbyggnad av telestation i Falköping
Rivningslov rivning av teknikhus.
Rivning av enbostadshus i Falköping
Rivningslov rivning enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Falköping
Rivningslov rivning industri/ lagerbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov förberedande schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av mur i Falköping
Bygglov anläggande av stödmur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasad- och takändring samt dela lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Bygglov fasadändring affärslokal.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring enbostadshus, byta fönster och färg på fasaden.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov montering av utrymningstrappa.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falköping
Bygglov nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Falköping
Bygglov nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tak- och fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av nya skyltar, nytt plank samt markjusteringar.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Bygglov utvändig ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov Ändrad användning från 1 lägenhet till 2 mindre.
Ombyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till affärslokal och bostad.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från bageri till affärslokal.
Ombyggnad av idrottshall i Falköping
Bygglov ändrad användning från industrilokal till sport och fritid.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorsokaler till 40 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring av fasad och tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov ändring av fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639667, 1639677
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639677, 1639678
Gestaltningsuppdrag för stadskärnan i Falköping
Gestaltning av stadskärnan, prekvalificering till projekttävling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.