Alla aktuella byggprojekt i Bollebygd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Bollebygd
Avser nybyggnad av 7 parhus på fastigheterna Erikstorp 1:231, Erikstorp 1:232, Erikstorp 1:233, Erikstorp 1:237, Erikstorp 1:238. Erikstorp 1:239 samt Erikstorp 1:243.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollebygd
Nybyggnad två flerbostadshus samt skylt under byggtid.
Exploatering för bostadsområde i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av bl a lokalgator och VA (vatten, spill och dagvatten) samt terrassering av ytor för bostadshus och tomtmark för kommunala tomträtter.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - mark i Bollebygd
Ramavtal inom området markarbete i två kategorier. Markarbetena avser akuta jobb/underhållsarbeten samt små till medelstora entreprenader. Avtalstid 2021-05-01 - 2025-04-30.
Nybyggnad av industrihus i Bollebygd
Nybyggnad verksamhetslokaler; industri, lager, kontor, utställning, förråd.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Bollebygd
Ombyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av lager i Bollebygd
Ansökan om förhandsbesked förråd/lager.
Ombyggnad av skolgård och ny lekplats i Bollebygd
Avser förberedande markentreprenad samt uppförande av en ny lekplats för Grundsärskolan i Bollebygds kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Bollebygd
Ansökan om strandskyddsdispens väderskydd på busshållplats, hultaforsvägen.
Nybyggnad av butik i Bollebygd
Ansökan om tillfälligt bygglov tillfälligt bygglov för obemannad livsmedelsebutik.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollebygd
Ansökan om bygglov nybyggnad markstation, eldistribution.
Utvändigt underhåll av förskola i Bollebygd
Ansökan om bygglov solskydd Flässjum 13:1,Erikstorp 1:201,4:174,Örlid 1:58.
Nybyggnad av skärmtak i Bollebygd
Ansökan om bygglov uppförande av väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.