Alla aktuella byggprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning av grundskola i Åmål
Avser Område B inom Enheten grundskola i Åmål: Rösparksskolan. En nybyggd skola för F-3, ca 400 elever samt 70 personal. Befintlig skola rivs i etapper. Pågående verksamhet finns i bef. skolas lokaler under den tid som nya skolan färdigställs etappvis. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), C (1325274) och D (1325276).
Nybyggnad av bostäder, äldreboende, centrumverksamhet och kontor i Åmål
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, äldreboende, centrumverksamheter och kontor.
Påbyggnad av flerbostadshus i Adolfsberg
Avser påbyggnad av i två våning på en bef tre vånings byggnad. CLT trä ska användas.
Nybyggnad av radhus i Åmål, etapp 1
Bygglov nybyggnad radhusområde.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel inom området.
Nytt stigningsfält på väg 164 vid Edsleskog
Stigningsfält på ca 1 km, ev nya sidoräcken. Förbesiktning 2021-11-15, toppbeläggning ska utföras 2022-04-25 till 2022-05-25. Slutbesiktning senast 2022-06-15.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Om- och tillbyggnad av skola i Åmål
Avser Område C inom Enheten grundskola i Åmål: Kristinebergsskolan - Om- och till/nybyggnad av skola. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), B (1325271), och D (1325276).
Nybyggnad av utsikttorn mm i Åmål
Avser nybyggnad av ett utsiktstorn i Åmål.
Ombyggnad av vattenverk Fengersfors, Åmål
Identifierade betongskador. Befintliga rör, rördelar och ventiler i lågreservoar ska bytas ut och vattendistributionsystem mot Fröskogs tätort ska byggas om. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653023,1653028,1653032
Renovering av vattentorn Fengersfors, Åmål
Korrosionsskadad betongreservoar ska tätas med PE-lining. Befintliga rör, rördelar och ventiler ska bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653028
Nybyggnad av bilhall i Åmål
Nybyggnad bilhall.
Ombyggnad av F-6 skola i Åmål
Avser Område A inom Enheten grundskola i Åmål: Södra skolan - Ombyggnad för F – 6 skola för 400 elever samt 70 personal alternativ lokalanpassningar. Detta projekt handlas tillsammans med Område B (1325271), C (1325274) och D (1325276).
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Åmåls Kommun
Avtalstid:2020-11-16 - 2022-11-15 Option:2022-11-16 - 2023-11-15 Option:2023-11-16 - 2024-11-15
Byte av yttertak på polisgarage i Åmål
Utbyte av tak på delen polis/polisgarage ca 450 kvm.
Konvertering värmesystem samt byte luftbehandlingsaggregat, Åmål
Befintiga kanaler ska anslutas. Ny vattenburen värme i huset via nya radiatorer. Inkoppling mot ny fjärvärmecentral indragen av B. Diverse mindre byggnadsarbeten i anslutning till teknikrum.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åmål
Bygglov nybyggnad vindkraftpark.
Rivning av industrihus i Åmål
Rivningslov rivning industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Anmälan Installation/ändring av ventilationsanläggning Flerfamiljshus.
Nybyggnad av cistern i Åmål
Bygglov uppsättning bunkercistern.
Ombyggnad av frisersalong i Åmål
Bygglov ändrad användning.
Nybyggnad av lager i Åmål
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av barack i Åmål
Bygglov nybyggnad container.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åmål
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.