Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 120 lägenheter i 3 huskroppar upp till 12 våningar.
Nybyggnad av matbutik i Älvängen, Ale
Projektet omfattar en 3000 kvadratmeter stor matbutik som planeras kunna öppna under våren 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad av flerbostadshus, 29 bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Surte
Nybyggnad LSS-boende, 14 lgh.
Ombyggnad av gata och VA i Alafors
Ombyggnad gator och ledningar - Generalentreprenad.
Ombyggnad av kontor i Nödinge
Inre renovering av IFO .s lokaler (Individ och Familjeomsorg). Ombyggnaden omfattar ny väntrum, omfördelning av administrativa ytor , ytskiktsrenovering samtliga plan samt uppgradering av teletekniska installationer. Mottagning och reception kommer att flyttas till tillfälliga lokaler utanför arbetsområdet. Kontorsverksamhet kommer att pågå under entreprenadstiden.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av ställverk i Nol
Nybyggnad av ny inomhus 20 kV fördelningsstation i betong.
Nya serviceplattformar på Jordfallsbron över Göta älv, etapp 2
Utbyte serviceplattformar på Västra Klaffen, samt ombyggnad av regeldriften.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri. Nybyggnad av vattenintag, processvatten samt reningsverk och ställverk.
Ombyggnad av verkstad i Nol
Områdeskontor för 5 st driftpersonal. Omklädningsrum Lunchrum Kontor Förråd och snickeri/verkstad Laddstolpar – utomhus Inga markarbeten.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvängen, Ale kommun
Projektet avser leverans och montage av luftarsystem för Älvängens avloppsreningsverks aktivslamanläggning.
Byte av brandlarmsystem/säkerhetssystem på 3 förskolor, Ale kommun
Avser brandlarmsystem och säkerhetssystem för 3 förskolor i Ale kommun.
Nybyggnad av padelhall i Nol
Nybyggnad av padelhall med konferens.
Rivning av flerbostadshus i Nol
Rivning flerbostadshus.
Upphandling av lösning för internet och telefoni i Skepplanda
Projektet avser lösning till sökanden som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni. Sökanden bor i Grandalen i Skepplanda.
Upphandling av lösning för internet och telefoni i Skepplanda
Projektet avser lösning till sökanden som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni. Sökanden bor i Ljusevatten i Skepplanda.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring byte av balkongfronter samt fönster på 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av cistern i Nol
Nybyggnad av gasolcistern.
Nybyggnad av förråd i Nol
Bygglovsbefriad åtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av dagvatten pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nol
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Rivning av två transformatorstationer samt ev. nybyggnation av en.
Ny värmeväxlare i arena i Ale
Avser ny värmeväxlare på köldbärarsidan för Ale arena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.