Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan. Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 126 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Avser nybyggnad av gym och padelanläggning.
Sluttäckning av deponi i Sala
Avser sluttäckning av deponi.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 5 villor.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sala
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Anläggande av fibernät för bredband i Varmsätra, Sala
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sala Varmsätra.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sala
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sala
Fasadändring på handelsbyggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av vindkraftverk.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Sala
Ändrad användning från uteplats till cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sala
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Sala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Tillbyggnad av tennishall i Sala
Avser tillbyggnad av padelhall.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sala
Avser installation av solceller på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.