Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Ny F-9 skola för ca 800 st elever. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1421485, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nya bostäder i Arboga
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av två flerbostadshus i 5-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Arboga kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i form av flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker i Arboga
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus samt 3 komplementbyggnader och rivning av Baptistkyrkan samt ett bostadshus.
Nya bostäder i Arboga
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder (småhus/villor/radhus).
Ombyggnad av äldreboende i Arboga
Ombyggnad av Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1421485, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
2 lediga tomter finns.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Arboga
Centralt belägen mark som kan utvecklas i närhet till staden och stationen.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Arboga
Planer för utbyggnad av bostadsområde i Östra Brattberget med ca 10 bostäder och utbyggnad av gata och va. Kommer troligtvis att säljas via kommunala tomtkön.
Nybyggnad av bostäder, Arboga
Möjlighet att bygga 8 småhus alt flerbostadshus med upp till 8 m byggnadshöjd. 7642 kvm.
Nybyggnad av lager i Arboga
Avser nybyggnad av lagerlokal om ca 450 kvm.
Nybyggnad av småhus i Arboga
Avser nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av fastighet i Arboga
Avser nybyggnad av fastighet.
Renovering av eftersedimenteringsbassänger vid avloppsreningsverk i Arboga
AVAAB avser nu att uppgradera sin utrustning för bortförsel av returslam i två eftersedimenteringsbassänger samt utföra erforderliga renoveringsåtgärder av betong i respektive bassäng och på gångbryggor och anslutande ytor.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Arboga
Utvändig ändring av vårdhem, nytt entréplan samt fönsterparti byts.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Utvändig ändring och ändrad planlösning av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Ändring av planlösning i affärshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Arboga
Uppförande av parkering.
Nybyggnad av kallförråd i Arboga
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nybyggnad av pumpstation på Valskog 4:1, Sjöholmen 1:11 och Kungsör 3:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.