Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns för ett nytt bostadskvarter med sex flerbostadshus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Den gamla hälsovårdscentralen kommer sen att rivas.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Fiberutbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Nätra, Näske och Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Sagavägen, Nätra och Näske.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Husum
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök och badrum i 99 lägenheter, innefattande 99 badrum och 99 kök. Objektet är beläget på: Bruksvägen 100 A-C, Stiftelsevägen 2-3 samt Pensionärhemsvägen 6 A-E i Husum, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Renovering av fasad, tak och fönster på Själevads kyrka
Avser åtgärder på tak, fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 8 st hissar inkl erforderlig projektering. Objekten är belägna på Bergsgatan 1A-E, Svartvägen 7, Stenbrottsvägen 1 samt Vegagatan 23 i Örnsköldsviks kommun.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Fiberutbyggnad i område Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad i område Varggropen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Varggropen, Örnsköldsviks kommun.
Förläggning av kanalisation för högspänning, lågspänning och gatljusnät i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, jordlina, fundament till gatubelysningsstolpar, indragning av belysningskabel samt förläggning av slang med fördragen kabel för serviser. En stationsbädd ska anläggas och rasering av gamla belysningsfundament ingår i uppdraget.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Ångermanlandsgatan 10 G- P, Kvarteret Renen. Total takyta ca 2000 kvm.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad och carport
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 9A-B, 11A-C, 13 A-B, 15A-C. Total takyta ca 3400 kvm.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Örnsköldsgatan 1 A-B, C-E och Örnsköldsgatan 5, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 800 m2.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder.
Fasadrenovering mm på Sidensjö kyrka
Avser fasadrenovering och tjärning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fönster i flerbostadshus, dublin 7.
Utvändigt underhåll av verkstad i Örnsköldsvik
Fasadändring, ny fasadbeklädnad, portar och fönster, riva skärmtak, renen 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring på flerbostadshus, domsjö 3:92, 31:2, 31:3.
Byte av tak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Byte av tak (ca 1000 kvm) på flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 stugor, komplementbyggnad samt bastu, flytt av 4 befintliga stugor, ällön 1:27.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, nordanås 2:25.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två st flerbostadshus, konstantinopel 1 och 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus, haffsta 1:6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerfamiljshus med inglasade balkonger, wien 4.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med garage och verkstad, bredbyn 1:39.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av församlingslokal, ramp, själevads prästbord 1:95.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av mast, höjning av torn, brösta 14:1.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källare till lägenheter, järved 1:96.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lägenhet till kontor, tillbyggnad av farstukvist, fasadändring, sätta upp skylt, gropen 1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation, björna 2:28.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnation av nätstation, sel 5:1.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, sätta upp skylt, själevads prästbord 1:138.
Nybyggnad av kallgarage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallgarage, förråd, sörvåge 5:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, skorpeds-holm 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, albertsro 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, högland 55:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, mellansel 5:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, älgen 7.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två padelbanor, utöka parkering, norrlungånger 2:144.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i församlingslokal, husum 1:137.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport med cykelförråd, önska 1:179.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av dieselanläggning, riva befintlig cictern, björna 1:5.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage/förråd, må 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myckelgensjö 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myckelgensjö 5:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, riva befintlig, hagaris 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, riva befintlig, svartby 2:237.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, riva befintlig, örnsköldsvik 10:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sel 3:17.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av offentligt konstverk/utsiktstorn, örnsköldsvik 7:2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, björna-långviken 1:76.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av entrédörrar och del av fasadkulör, australien 5.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av enbostadshus, tillbyggnad av carport och altan, gottne 1:54.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av musikpaviljong i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av musikpaviljong.
Byte av takspån Grundsunda kyrka
Avser byte av takspån. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring av industribyggnad, själevads prästbord 1:93.
Upphandling av teknikstöd mm till turbinrevision vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Syftet med uppdraget är att tillhandahållande konsult för teknikstöd och konsult för montagekoordinering. Dessa konsulter/resurser ska agera som stöd för beställaren inför och under stor revision av turbinanläggningen.
Tjärning av tak på Anundsjö kyrka
Avser tjärning av klockstapel och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Renovering av slåtterlador och skogskoja vid Lillsjöslåtterns naturreservat
I Lillsjöslåtterns naturreservat finns fyra slåtterlador och en skogskoja som är i behov av underhållsarbete. Ladorna har ett högt kulturhistoriskt värde då de är viktiga objekt i silängsmiljön.
Hissinstallation i vårdbostad i Örnsköldsvik
Installation av hiss omsorgsboende, björna 2:229.
Rivning av enbostadshus i Mellansel, Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av enbostadshus med tillbehör, 2 st uthus på fastigheten Mellansel 1:54 del av, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.