Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Tillbyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Torsåker-Dal-Kyrkdal OSN.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Väsentlig ändring av butik.
Renovering av fasad på hotell i Kramfors
Avser renovering av fasad och balkonger.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Container förråd.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Fackverkstorn med teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - ny mellanlagringshall högberget.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, maskinrum samt tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, redskapsbod.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Kopplingskiosk utan transformator.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Upprustning av lekplatser i Kramfors
Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Väsentlig ändring av affärslokal - vägg till nytt rum.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Tillbyggnad av befintlig ladugård med förråd.
Nybyggnad av markanläggning i Kramfors
Tillbyggnad av industri - platta med skärmtak för intäckning av stoftsug.
Ombyggnad av hotell i Kramfors
Ändrad användning från bastu till två hotellrum.
Nybyggnad av campingplats i Kramfors
Nybyggnad av campinganläggning, 48 platser samt väg.
Installation av hiss i ishall i Kramfors
Planerat projekt från investeringsbudget. Hiss i Latbergshallen.
Uppmärkning/skyltuppsättning av naturstig vid Hornöberget
Länsstyrelsen Västernorrland ska inom Interreg Botnia-Atlantica-projektet ”Lystra – upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård” bland annat ta fram en nyskapande naturstig vid Hornöberget i Höga Kusten. Denna stig ska kommunicera världsarvet och dess värden, ca 1,5 km.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring med plåtbeklädnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Kramfors
Fasadändring ullångers fsk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.