Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Planer finns för ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Utbyggnad av biogasanläggning i Älandsbro
Avser anläggning som ska kunna emot tre gånger så mycket avfall som idag, alltså 15000 ton.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 3 hektar byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av padelhall i Härnösand
Avser nybyggnad av padelhall med 4 banor. När hallen är klar är det Total Padelcenter, som ska bedriva padelverksamheten.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Uppförande av industrihall för mottagning av matavfall i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande. Industrihallen kommer att bli en tillbyggnad av en liknande befintlig industrihall, och utgöra mottagningshall för matavfall vid den utbyggda biogasanläggningen.
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning för Högakustenbron samt Sundsvallsbron
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
Nya balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad (balkonger).
Ombyggnad av gym i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av del av byggnad (kontor till gym/hälsohus).
Nybyggnad av lager i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av förråd/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov-fasadändring, inglasning två balkonger.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av växthus och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov + startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning av del av byggnad från industrilokal till gym.
Tillbyggnad av lager i Härnösand
Bygglov tillbyggnad och startbesked.
Konsulttjänst för framtagande av kunskapssammanställning ang naturmiljön, Västernorrlands län
Avser konsulttjänst för framtagande av kunskapssammanställning av hur naturmiljön i Västernorrland påverkas av ett förändrat klimat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.