Alla aktuella byggprojekt i Sorsele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidsområde i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat, Vindelfjällets naturreservat. Ett helt fritidsområde finns tillgängligt. Ca 70 tomter är avstyckade och klar för att bygga på och finns i direkt anslutning till slalombacken.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott C. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott D och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandling av Blaikengruvan i Sorsele, E1
Entreprenaden omfattar att utforma befintligt gråbergsupplag till de släntlängder och släntlutningar som erfordras för att kunna anlägga en kvalificerad sluttäckning. Preliminärt uppskattas volymen gråberg och morän som behöver hanteras till 500 000 m3.
Tillbyggnad av industrihus i Sorsele
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av stugby i Sorsele
Bygglov för 3 fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Sorsele
Bygglov för nordhus (teknikbod).
Nybyggnad av nätstation i Sorsele
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av växthus i Sorsele
Bygglov för tunnelväxthus och staket.
Rivning av enbostadshus i Sorsele
Anmälan om rivning av nedbrunnet bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sorsele
Ansökan om bygglov, utvändig ändring av plåtfasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.