Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser rotrenovering av flerbostadshus vid området Alstigen i Torsby. Stambyte, badrum och kök samt trapphus.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Avser nybyggnad av 6 fritidshus Branäs 4:987,4:988,4:990,4:991,4:992,4:989.
Ny gc-port vid Fryksdalsbanan i Torsby
Torsby kommun är medfinansiär.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Omläggning av spåntak på Östmarks kyrka
Omläggning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Bygglov för parkering och återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov industritält samt parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov för utfyllnad av befintlig tomt.
Nybyggnad av barack i Torsby
Nybyggnad av barack och förrådsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av handelslokal/café med vedförråd och vindskydd.
Nybyggnad av kontor i Torsby
Nybyggnad av kontorsbarack.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av två grillkåtor.
Nybyggnad av mur i Torsby
Uppförande av mur och parkeringsplatser.
Ombyggnad av samlingslokal i Torsby
Ändrad användning - samlingslokal.
Ombyggnad av värmestuga i Torsby
Ändrad användning från gym till värmestuga.
Ombyggnad av allaktivitetshus i Torsby
Ändrad användning från skola till allaktivitetshus.
Ombyggnad av fasad, Torsby
Ändring av Fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Torsby
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Torsby
Anläggande av nya parkeringsplatser vid kyrkan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.