Alla aktuella byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Avser nybyggnad av affärshus vid området Smedjan 6, Säffle.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av flerfamiljshus.
Utvändig renovering i Säffle
Målning av fasaden.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av två lägenheter efter brand i flerbostadshus .
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Nybyggnad av panncentral i Säffle
Bygglov för nybyggnad av mobil panncentral.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av barack i Säffle
Tidsbegränsat lov för uppställning av arbetsbodar.
Renovering av fönster på Eskilsäters kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säffle
Bygglov för ändrad användning till flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Bygglov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Säffle
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tjärning och lagning av tak på Långseruds kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ommålning av kyrka och torn, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av väggar och torn kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Lagning och tvättning av skiffertak, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.