Alla aktuella byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Avser nybyggnad av affärshus vid området Smedjan 6, Säffle.
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Planer för nybyggnad av ridhus i Säffle.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Underhållsreparation av bro i Åmål, Säffle kommun
Avser underhållsarbete på bro och arbetet omfattas av utbyte av tätskikt samt betongreparation och impregnering av konstruktionsdelar. Objektets läge: längs E45 norr om Åmåls centrum.
Utbyggnad av Säterivägen i Säffle, etapp 2
Avser förlängning av befintlig gata. Säterivägen ca 200m. Beläggningsarbeten ca 2000 kvm. Belysning av ca 400m gata samt mindre VA-arbeten.
Utvändig renovering i Säffle
Målning av fasaden.
Nybyggnad av kallager i Säffle
Avser nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av sluss för matvagnar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säffle
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Säffle
Bygglov för nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Säffle
Bygglov för ändrad användning till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Säffle
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Säffle
Rivningslov för rivning av förråd.
Renovering av fönster på Eskilsäters kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning och lagning av tak på Långseruds kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säffle
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
Tjärning av väggar och torn kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Lagning och tvättning av skiffertak, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.