Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Omläggning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av pannrum och verkstad.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Ny bro över kommunal gata vid Kristinehamns station
1,3 km so Kristinehamns station, km 288+563.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Nybyggnad av kiosk i Kristinehamn
Anläggande av parkeringsyta, nybyggnad av trädäck och lottkiosker.
Nybyggnad av barack i Kristinehamn
Nybyggnad av barack och förrådskontainer.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av fackverkstorn.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd för reservkraft.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av komplementbyggnader, carportar med förråd Balladen 1,Jollen 1.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad, tidsbegränsat t o m 2030-10-23.
Nybyggnad av elverk i Kristinehamn
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation Åserud 1:4,Kils-berg 1:4,Hasselmarken 1:6,Kils-berg 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av servering i Kristinehamn
Tillbyggnad av restaurang inglasad uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning av undercentral till kontor och omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristinehamn
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bank i Kristinehamn
Avser ombyggnad från apotek till bank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.