Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Avser nybyggnad av seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Nybyggnad av kallager i Hagfors
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad Grinnemo 1:323,1:185.
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser att göra tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Hagfors
Planer för nybyggnad av kontorshus.
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Ombyggnad av campingstuga i Hagfors
Ansökan om bygglov för flytt av campingstugor.
Nybyggnad av carport i Hagfors
Ansökan om bygglov för flytt av carport för mc/moped.
Nybyggnad av fritidshus i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lastbilshall i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Ombyggnad förråd. Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Energideklarationer av byggnader, Hagfors kommun
Avser energideklaration av kommunens byggnader. Fastigheterna omfattar 84 924 m2 fördelat på 32 fastigheter
Yttre miljö , lekutrustning vid skola i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Lokaleffektivisering äldreboende i Hagfors
Lokaleffektivisering. Upptagen i investeringsbudget 2021.
Byte köksinventarier för omsorg i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2021
Upprustning av stadshus i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2020-2022. Upprustning arkiv.
Inventarier vid skola i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2021
Digitaliseringsprojekt särskilt boende i Torsby
Upptaget i investeringsbudget 2020-2023. Digitaliseringsprojekt SÄBO
Inventarier till skollokaler i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2021

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.