Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Filipstad
Planer finns för nybyggnation av en F-3 skola med storkök samt idrottshall. Ca 360 elever.
Byte av skiffertak , Kroppa kyrka
Avser byte av skifftertak på Kyrka.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Filipstad
Projektet avser projektering och utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer in på beställarens slutkunders tomter (Homes Connected, "HC") eller då kundbeställning saknas, avslut vid angiven avlämningspunkt (Homes Passed, "HP").
Reservkraftverk i containern , Filipstad
Uppskattad start och kostnad.
Rivning av flerfamiljshus, Filipstad
Avser rivning av flerfamiljsbyggnad belägna på Rämsvägen 2-4 och Skolgatan 23-29, fastighetsbeteckning Lesjöfors 7:3 samt Skolgatan 31, fastighetsbeteckning: Lesjöfors 5:124
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Nybyggnad av tennishall i Filipstad
Bygglov nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknik nod.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad återvinningsstation (pant).
Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av barack i Filipstad
Bygglov uppförande av container.
Nybyggnad av affärshus i Filipstad
Bygglov nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Filipstad
Marklov övrigt (förberedelse inför nybyggnad av skola).
Rivning av förråd i Filipstad
Rivningslov rivning.
Nybyggnad av stugby i Filipstad
Strandskyddsdispens nybyggnad stugor.
Ombyggnad av affärshus i Filipstad
Bygganmälan ändrad- planlösning och i bärande konstruktion.
Renovering av skiffertak i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.