Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Område SÖ Värmland omfattar första året ca 74 mil väg (67 mil belagd och 7,4 mil grus) och från och med andra kontraktsåret ca 104 mil väg (90 mil belagd, 14 mil grus). 4-års kontrakt med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Område för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för byggnation av industri. Område på 11 000 kvm och kommer att troligen delas till två intressenter. Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för nybyggnad av industri, norra infart, vid verksamhetsområdet Rosendal/Myråsen Arvika Exploatering av området: Id 2124588
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Renovering av avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Beläggningsarbeten av gata. i Arvika
Beläggningsarbete vid Graninge-Kärrsmossen, Arvika. Upptagen i investeringsbudget 2022-2024.
Nybyggnad av padelhall i Arvika
Nybyggnad av Padelhall.
Exploatering av industriområde, Arvika
Exploatering av verksamhetsområdet Norra infarten Rosendal/Myråsen Arvika Nybyggnad av området: Id 2124586 Upptagen i investeringsbudget 2022-2024
Ombyggnad av verkstadslokal till kontor i Arvika
Avser ombyggnad av verkstadslokalen Hybriden i Arvika till kontor.
Exploatering av hamnområdet i Arvika,
Planer för exploatering av hamnområdet med park och grönytor samt gång- och cykelvägar. Upptagen i investeringsplan 2022-2024
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden. Ingenting är påbörjat med ev provtagningar.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Renovering av damm i Holm, Arvika
Ombyggnad och förstärkning av dammen i Holm, Rackstad Arvika Upptaget i investeringsbudget/-plan 2022-2024
Utbyte till LED-belysning, Arvika
Utbyte av LED-belysning. Upptaget i kommunens investeringsplan 2022-2024
Förstärkning av bro över väg vid trafikplats Valnäs
BK4. Kontinuerlig plattbro av betong i 3 spann.
Sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Arvika
Nuvarande markägare till Edane 1:317 önskar ta fram ny detaljplan. Detaljplanen ska ge möjlighet till att fastställa pågående markanvändning samt möjliggöra för en utökning av verksamheten.
Utbyggnad av parkeringsplatser vid bad, Arvika
Utbyggnad av parkeringsplatser vid badplatsen Ingestrand, Arvika. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Upprustning av parkering, Bryggaren i Arvika
Upprustning av parkering och området kring Bryggaren. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Utbyggnad av fibernät i Arvika
Avser anläggande av fiberstamnät mellan Sulvik och Örsjön i Arvika kommun.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av 4 st lagerhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arvika
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utbyte vägbelysning landsbygden, Arvika
Vägbelysning landsbygden. Upptaget i kommunens investeringsplan 2022-2024
Ombyggnad av butik i Arvika
Ändrad användning till butik.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av fritidshus i Arvika
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad till förskola i Arvika
Avser ombyggnad av lokal till förskola.
Renovering av kyrktorn i Gunnarskogs kyrka
Renovering av kyrktorn för puts och fuktgenomträngning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tvätt och punktlagning av skiffertak i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tvätt och punktlagning av skiffertak.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.