Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av kedjehus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av villaområde i Tierp
Planer finns på nybyggnad av ca 300 villor.
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 3
Etapp 3 byggs det 69 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 1
Etapp 1 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 2
Etapp 2 byggs det 46 lägenheter
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby längs med väg 600 och väg 742. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 15 st
Ny dubbelledning Mehedeby-Uppsala N
Mehedeby-Uppsala N, ny 400 kV-ledning, 100 km.
Ombyggnad av förskola i Karlholmsbruk
Ombyggnad av 5 avdelningar förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 1
I denna etapp byggs det 16 hyreslägenheter.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 6 st
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
LSS boende med sex lägenheter, gemensamhets- och administrativa utrymmen.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av flytande padelbanor på flera håll i landet
Reparation av kvarnslutan mm i Lövstabruk
Nya dammluckor och renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats. Utloppskanalen renoveras genom att stenar som har förskjutits demonteras och återmonteras. Fyllningsdammen vid kvarnslutan ska förses med ett tätande skikt av gummiduk på uppströmssidan och en komplettering av erosionsskyddet ska ske.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av padelbanor.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad med nytt våningsplan över butik samt ändrad användning från butik till hunddagis.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Ombyggnad av va-ledning i Tierp
Ändring av va-anläggning kommunal, ändrad planlösning.
Uppställning av container i Tierp
Uppställning av containerbyggnad samt marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av radiomast i Tierp
Nybyggnad av radiomast för bredband.
Nybyggnad av kallager i Tierp
Nybyggnad av sanddeponi.
Nybyggnad av carport i Tierp
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändiga arbeten på Vendels kyrka i Tierp
Omläggning och tjärning av spåntaket
Exploatering för bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.
Invändiga arbeten i Nathanaelskyrkan
Sänkning av golvnivån mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.