Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Östhammar
36 lgh med trädgårdstomt och 30 lgh vid skogen.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Muddringsarbeten för ny kaj i Hargshamn
Denna entreprenad omfattar schakt och muddring inom Hargs Hamn AB:s hamnområde för utvidgning och fördjupning av hamnbassängen till 12,5 m ramfritt djup. Muddring och bergschakt ska även utföras för en planerad utbyggnad av hamnen med en ny kajplats.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Bergentreprenad i Forsmark
Bergurtag, ridåinjektering, etc.
Ombyggnad av lägenheter i Östhammar
Ombyggnad till 11 st nya lägenheter
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Edsvägen
Rivning av bostadshus i Alunda, Östhammar
Avser rivning av bostadshus samt komplementbyggnad. I projektet ingår även återställning av mark vid de rivna byggnaderna.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av frisersalong i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från kontor till fotvård).
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (skola till kontor och samlingslokal), Bygglov för fasadändring (återskapande av tornfasad, fönster, panel och färgsättning) Östhammar 52:6.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad av cafeteria i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från sjöbod till café/bar samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Östhammar
Bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad balkong.
Rivning av förråd i Östhammar
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av vårdcentral i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av solcell i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av solcellspark, teknikhus samt stängsel.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus (inglasad altan och teknikrum).
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av murar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av paddelbanor.
Tillbyggnad av klubbhus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal (öregrunds golfklubb).
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan för rivning av teknikbod (flytt tillbaka till fabrik).
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan för rivning av teknikbod (flytt).
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjökabel och 0,4 kv markkabel, sjökabelskylt, kabelskåp.
Nybyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för container med reningsverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (inglasad entrétrapp).
Utvändigt underhåll av båthus i Östhammar
Bygglov för fasadändring av båthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av båthus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus/sjöbod med förråd (rivning befintligt).
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av diselcistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.