Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnation av 414 lägenheter som kommer att pågå i 3 år
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
300 lägenheter och kommersiell verksamhet. Kv B beräknas vara färdigställt i december 2022, kv C i september 2024.
Nybyggnad av bostäder och skola i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning (plk 31445) som ersätts med ny gångbro över järnvägen, iordningsställande av ytorna runtom samt cykelparkeringsgarage.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Nybyggnad av förskola för 80 barn
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av radhus och flerbostadshus samt rivning av fyra uthus.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av verkstad i Knivsta
Nybyggnad av verkstad, restaurang och showroom.
Nybyggnad av villor i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Utbyggnad av gata, gc-väg och va-ledningar i Knivsta
VA – entreprenad samt ombyggnad av väg samt gång och cykelväg (GC). VA- entreprenaden omfattar ny förläggning av vatten, spillvattenledning (självfall) och dagvatten, ca 150m. Väg och GC entreprenad omfattar ny överbyggnad av Margaretavägen med en vändplan samt belysningsstolpar längst med Margaretavägen
Nybyggnad av restaurang i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av imkanal.
Utvändigt underhåll av radhus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av radhus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av automatstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en drivmedelsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av plank samt marklov för bullervall.
Ombyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för ombyggnad av föreningslokal till ett enbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för padelhallar t.o.m. 20310101.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov för personalbod t.o.m. 2026-01-01.
Ombyggnad av kontor i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov för schaktning, spontning och pålning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.